Hoppa till huvudinnehåll

"Vasa är en viktig del av Finland"

Vasa centrum
Vasa centrum Bild: Yle/Patrick Stenbacka vasa centrum

Att Vasa valts till en av sex tillväxtstäder visar att staden är en viktig del av Finland. Det säger Vasa stads utvecklingsdirektör Susanna Slotte -Kock. Vasa kommer att få vara med och dela på 15 miljoner euro statliga pengar under åren 2016-2018.

- Vi har uppnått vårt mål med att sätta Vasa på Finlands karta, säger Slotte-Kock.

Pengarna ska satsas på utveckling och i Vasa har man valt energitekniken som huvudtema. Man kommer bland annat att satsa på exporten och på de möjligheter digitaliseringen innebär inom energitekniken.

- Vi har också en stor helhet som handlar om att utveckla gastekniken i regionen, säger Stefan Råback från Vasek.

I och med att man nu börjar jobba med olika utvecklingsprojekt för stadens del kan man i ett senare skede också ansöka om mera pengar. Och också från annat håll, tror Slotte-Kock.

- Vi kan ansöka om mera pengar direkt från EU, säger hon.

Satsning på bland annat digitalisering

De projekt som staden har på gång i och med sin tillväxtstatus är konkreta och ska komma igång under det här året. Staden kommer att föra förhandlingar vid ministeriet i månadsskiftet mars-april.

- Vi har klart vilka organisationer som ska jobba med projekten och vi har en ungefärlig budget för det, säger Råback.

Vasa stads utvecklingsdirektör Susanna Slotte-Kock och Stefan Råback från Vasek.
Susanna Slotte-Kock och Stefan Råback Vasa stads utvecklingsdirektör Susanna Slotte-Kock och Stefan Råback från Vasek. Bild: Yle/Malin Hulkki Österbotten,Vasa,stefan råback

Ett konkret exempel på utvecklingen av energisektorn i Vasa är energilaboratoriet som byggs i Brändö.

- Kring det här har vi många fortsatta åtgärder som gäller digitalisering, säger Råback.

De andra städerna som valts till tillväxtstäder är Villmanstrand-Imatra, Uleåborg, Tammerfors, Åbo och Joensuu. Därtill deltar huvudstadsregionen direkt via förhandlingsförfarande.