Hoppa till huvudinnehåll

Bofinken, en energisk sångare

Bofinkens ljudliga sång hörs nästan över allt om våren. De första bofinkarna anländer i mars. Sången börjar man oftast höra i april. Ibland övervintrar bofinken i Finland.

Bofinken, Fringilla coelebs, och lövsångaren, Phylloscopus trochilus, är de två vanligaste fågelarterna i Finland.

Kännetecken:

Bofinken är lätt att känna igen på sina dubbla vita vingband. Hanen är färggrann och har en blågrå hjässa, Kinderna, halsen och magen är rödbruna, ryggen brun och stjärten mörk. Honan är diskret gråbrun, men har också de kännspaka vita vingbanden.

Bofink i ek
Bofink i ek Bild: Magnus Östman fringilla coelebs

Utbredning:

Bofinken har spritt sig till hela Finland, undantaget allra nordligaste Lappland. Den förekommer i skogar, trädgårdar och i parker. Mest populära är löv- och blandskogar. Bofinken har inte höga krav på sin häckningsmiljö.

Källa: Natur och Miljö/Luonto-Liitto
Video: Kari Hautanen