Hoppa till huvudinnehåll

En svala gör ingen sommar

ladusvala på kvist
Ladusvalan är en kulturlandskapsfågel ladusvala på kvist Bild: Vastavalo, fotograf Saara Sormunen hirundo rustica

En svala gör ingen sommar. Och det stämmer, för de första svalorna kan anlända redan i slutet av april. Men merparten av svalorna återflyttar till Finland först i maj, de sista i slutet av månaden.

Ladusvalan, Hirundo rustica, är en kulturlandskapsfågel, vilket betyder att den lockas till boplatser i människans närhet. Därför kan man lätt se den på nära håll. Ladusvalorna trivs t.ex. i lador, hus, garage eller i ladugårdar. Där hjälper de korna genom att äta av flugorna som surrar omkring dem. Ladusvalan äter flygande insekter och måste ständigt vara i gång för att fånga föda. Det gör att man får uppfattningen att den är mycket livlig.

Kännetecken:

Ladusvalan känns igen på den rödbruna strupen och pannan och på sin långa, djupt kluvna stjärt. Ladusvalan har en svart, blåskimrande ovansida och en smutsvit eller gräddvit undersida. Ca 20 cm.

Källa: Natur och Miljö/Luonto-Liitto