Hoppa till huvudinnehåll

Göken lägger ägg i andras bon

Göken, Cuculus canorus, är svår att se, men dess rop är känt för många. Lätet börjar höras i maj och fortsätter ända fram till juli. När göken är upptagen med att gala kan man tyst försöka närma sig den. Att få den inom synhåll är svårt, men inte omöjligt.

Förr i tiden trodde man att man att göken kunde hjälpa en att spå i framtiden. Beroende på i vilket vädersträck man hörde gökens läte om våren berättade det hur året skulle bli. Södergök är dödergök, västergök är bästergök, östergök är tröstergök och norrgök är sorggök.

Göken förekommer i hela Finland. Göken ruvar inte själv, utan lägger sina ägg i andra fåglars bon. Rödstjärten fungerar ofta som gökungarnas fosterförälder. Hongöken är alltid specialiserad på en viss värdart och färgen på gökens ägg påminner om värdartens ägg. När gökungen har kläckts knuffar den ut värdartens ägg eller ungar ur boet så att den skall få fosterförälderns uppmärksamhet helt för sig själv.

Kännetecken:

Göken är grå och brunaktig, med ljusare undersida och har en lång stjärt. 32-36 cm. Den påminner om en liten hök.

Källa: Natur och Miljö/Luonto-Liitto
Foto: Anja Akujärvi