Hoppa till huvudinnehåll

Handelsläroverket kan bli språkbadsskolans nya hem

Den gamla Handelsskolan i Jakobstad är ett alternativ till Språkbadsskola
Den gamla Handelsskolan i Jakobstad är ett alternativ till Språkbadsskola. Den gamla Handelsskolan i Jakobstad är ett alternativ till Språkbadsskola Bild: Yle/ Kjell Vikman Österbotten,Jakobstad,språkbadsskola

Gamla handelsläroverket i Jakobstad kan bli språkbadskolans nya hem. Men det krävs smärre reparationer. Bildningsdirektören, lärare och ett antal politiker besökte fastigheten under torsdagen.

Språkbadsskolan som ännu huserar i Pursisalmifastigheten söker febrilt efter ett nytt hem. Ristikari skola ska renoveras och när den renoveringen är klar flyttar skolan dit.

Handelsläroverket en möjlighet

Men före det behöver man hitta tillfälliga lösningar. En sådan möjlighet är det gamla handelsläroverket intill Oxhamns skola och Optima.

Bildningsdirektör Jan Levander, lärare och ett antal politiker besökte fastigheten under torsdagen, tillsammans med Mats Mäenpää från Mäenpää Ab, som äger fastigheten.

- Språkbadsskolans elever ryms inte in i de befintliga skolor vi har i staden, konstaterar Jan Levander.

Det börjar brådska, bildningsnämnden har nästa möte på onsdag den 16 mars. Då blir det diskussion men inget beslut.

Beslutet om var eleverna ska inhysas ska fattas på ett extra insatt möte under mars månad.

Hela skolan borde få rum

Handelsskolan står tom i dagsläget och enligt Levander torde hela språkbadsskolan få rum där.

- Men man måste nog diskutera om det är vettigt att flytta de yngsta barnen, 5-6 åringarna, dit, säger Levander.

Om de yngsta barnen flyttas dit ställs det större krav på själva skolgården.

- Gården måste inhägnas. Det kan vara lite utmanande just på den här tomten, säger Levander.

Smärre åtgärder behövs

En konditionsgranskning av fastigheten har nyligen blivit gjord. Den gjordes av Idea Structura på uppdrag av Mäenpää.

- Så vitt jag vet finns det en del åtgärder som behöver göras och som Mäenpää också är beredda att göra. Men det är ganska små saker, säger Levander.

Finns det något mögel eller fuktskador i fastigheten?

- Inte vad vi vet. Den granskades för några veckor sen och betyget är att det är en fullt användbar skola, säger Mats Mäenpää.

Små fuktskador finns

Granskningen gjordes av företaget Idea Structura. Slutsatsen är att man med mindre åtgärder, främst vad gäller ventilationen, kan ta fastigheten i bruk.

- Det skulle vara en lögn att säga att det inte finns några fuktskador alls. Såna finns alltid i stora byggnader med luftkonditionering , säger projektchef Jukka Huttunen på Idea Structura.

Men byggnaden ska enligt Huttunen vara i användbart skick efter att man gjort mindre reparationer. Det ska röra sig om mellan 15 och 20 mindre åtgärder som behöver göras.

I källaren finns det en del att städa upp och reparera.

- Men det är inte så att vatten skulle ha strömmat in eller att det finns synliga fuktskador, säger Huttunen.

"Positivt överraskad"

Jämfört med Pursisalmifastigheten och Ristikari är dock handelsskolan i mycket bättre skick.

- För att inte nämna barackerna. Jag håller nog handelsskolan som en betydligt säkrare lösning jämfört med baracker, säger Huttunen.

- Jag är egentligen positivt överraskad av fastighetens skick, fortsätter Huttunen.

Oro bland lärare och föräldrar

Också språkbadets rektor Kristiina Hellstrand var positivt överraskad.

- Jag hade trott att den skulle vara i sämre skick än vad den såg ut att vara, säger Hellstrand.

Förutom Hellstrand var också fyra lärare med. Men det finns en oro, bland lärare och föräldrar.

- Fastigheten har ett dåligt rykte. Så det är en svår situation. Men jag kände inte någon lukt eller liknande nu som skulle tyda på att den är i dåligt skick, säger Hellstrand.

Hellstrand och föräldraföreningens ordförande beslöt att man i nästa vecka ska sätta sig ner och författa ett brev till föräldrarna om hur de ser på situationen.

Bra läge

Hellstrand är glad över att hela skolan troligen skulle rymmas i fastigheten. Men vad gäller dagisbarnen, fem-åringarna, är hon osäker.

- Det finns utmaningar.

Men läget är bra, konstaterar hon. Det är nära till ishallen, idrottsgården och andra skolor där man kanske kunde få använda till exempel gymnastiksalen.

Vilka är då alternativen om det inte blir handelsskolan?

- Nå det är ju baracker. Men då är frågan var de ska placeras? En stund hoppades vi på att få baracker till planen bredvid Pursisalmi så att vi skulle ha kunnat använda skolans gymnastiksal, slöjdsal och kök, säger Hellstrand.

Men det blev det inget av eftersom hela skolan ska stängas.

Ett annat alternativ som nämnts tidigare är att språkbadet skulle flytta in i Ruusulehto skola.

Miljöhälsovården måste ge tummen upp

Men före någon fastighet kan tas i användning ska stadens hälsovårdsmyndighet säga sitt.

- Om det blir så att vi vill ta handelsskolan i bruk måste också de ge grönt ljus, säger bildningsdirektör Jan Levander.

Kommentarer

Läs också

Österbotten

Bekanta dig med hur vi jobbar med Ansvarsfull journalistik

Nyligen publicerat - Österbotten