Hoppa till huvudinnehåll

I myrstacken har alla en uppgift

Då snön har smultit och solen lyser på myrstackarna börjar myrorna vakna och röra på sig inne i stackarna. Solvärmen lockar dem snart ut i vårluften. Då ser man ofta myror som sitter i klumpar på stacken eller rör sig lite stelt framåt. De har just vaknat ur vinterdvalan.

myra och bladlöss
En stackmyra myra och bladlöss myra

Stackmyrorna bildar samhällen där det finns tre olika slags individer: hannar, honor (drottningar) och arbetare. Myrorna bor i stackar som de bygger av barr, småkvistar och barkbitar. Längst bak har myran en giftblåsa som innehåller myrsyra. När myran skall fånga ett byte hugger den med sina kraftiga käkar och sprutar samtidigt in myrsyra i offret. Larverna i stacken äter främst smådjur som arbetsmyrorna har släpar dit.

Om våren är varm är de första myrorna i full gång redan i mars. I norra Finland kan det dröja till maj innan stackmyrorna kommer fram. Myrstackarna ligger ofta på södra sidan av en trädstam eller en gammal stubbe, så att ingenting skuggar stacken.

Myrstacken sträcker sig långt ner i marken. Det vi ser av stacken är oftast en mindre del än det som finns under markytan. Ett myrsamhälle kan bestå av flera stackar och ett samhälle kan hysa omkring en miljon individer. Nordskogsmyrans samhällen består ofta av flera stackar. Den röda skogsmyran har vanligen bara en stack som kan bli mycket stor, omkring 2 meter hög.

Myrstack
Myrstack i skogen. Myrstack Bild: Juha-Pekka Inkinen myrstack

En myrdrottning kan leva i 20 år och hennes enda uppgift är att lägga ägg. I en myrstack kan det finnas upp till 100 drottningar. Alla arbetare är honor. De kan leva i flera år och har under sin livstid olika uppgifter. Arbetarmyrornas uppgift är att bygga och försvara stacken, sköta om drottningen, äggen, larverna och pupporna och skaffa föda och städa.

Stackmyrans föda består av andra djur och allt som smakar sött

De vuxna myrornas favoritföda är den söta avföringen från bladlöss som kallas honungsdagg. Larverna kan äta animalisk föda. De vingförsedda hanarna kläcks i juni-juli. ”Prinsessor” dvs. blivande drottningar från olika stackar svärmar under en och samma kväll. De blivande drottningarna söker sig efter parningen tillbaka till stacken med ett lager sperma i en behållare i bakkroppen. Ur det förrådet tar drottningarna då de lägger ägg.

Närbild av stackmyra
Nordskogsmyra Närbild av stackmyra Bild: Anders Albrecht formica aquilonia

Kännetecken:

Både nordskogsmyror, Formica aquilonia, och röda skogsmyror, Formica rufa, kallas stackmyror och arterna är svåra att skilja åt. De har kraftiga käkar och bits. De saknar gadd, men kan spruta ut myrsyra genom bakkroppen om de blir angripna. Myrsyran kan spruta 5-10 cm upp i luften .

Om man blir biten och myrsyran kommer in i ett sår, kan det svida. Tittar man för nära på en myra genom t.ex. en lupp av plast kan luppen bli förstörd. Myrsyran är stark och kan t.o.m. lösa upp plast.

Utbredning:

Stackmyran påträffas både i blandskogar och i barrskogar i hela Finland.

Källa: Natur och Miljö/Luonto-Liitto
Biolog Anders Albrecht
Video: Kari Hautanen

Vetamix

Nyligen publicerat - Vetamix