Hoppa till huvudinnehåll

Känn igen lövsångaren på lätet

De första lövsångarna flyger in från Afrika i slutet av april, i likhet med många insektsätare. Under kalla vårar kan det dröja ända fram till juni innan alla har anlänt. Lövsångaren, Phylloscopus trochilus, är den vanligaste fågelarten i Finland och förekommer i hela landet, också i fjällen i Lappland.

Samtidigt är den rätt okänd, för den är ganska oansenlig. Lövsångaren trivs i skogar där det finns lövträd och mycket skyddande undervegetation, där den kan hålla sig dold.

Lövsångare på kvist
Lövsångaren är liten och smäcker Lövsångare på kvist phylloscopus trochilus

Kännetecken och läte:

Lövsångaren är en liten, 11 cm, grönskiftande sångare som kan vara svår att skilja från dess nära släkting gransångaren, som anländer tidigare än lövsångaren. Ovansidan är grön eller grå, undersidan smutsvit och bröstet svagt gult.

De olika sångarna kan vara svåra att skilja åt. Det hjälper att lyssna på dem, för lätena är olika.


Gransångaren känner man däremot igen på dess finska namn (tiltaltti) eftersom den sjunger tilt-talt-tilt-talt...
Grönsångaren som är den tredje släktingen, känner man igen på dess läte som låter som ett mynt som snurrar på ett bord, som går allt snabbare mot slutet.

Källa:
Natur och Miljö/Luonto-Liitto