Hoppa till huvudinnehåll

Nyckelpigan är ett glupskt rovdjur

"Flyg Maria nyckelpiga"-ramsan handlar troligen om den sjuprickiga nyckelpigan som är den vanligaste nyckelpigearten i vårt land. Det är just den sjuprickiga nyckelpigan, Coccinella septempunctata, som vi är vana att kalla nyckelpiga. Men det finns så många som 62 olika nyckelpigearter i Finland.

Artnamnen följer antalet prickar. Nyckelpigan hör till skalbaggarna. Den sjuprickiga nyckelpigan är vår nationalinsekt och påträffas i hela landet, främst på åkrar och ängar.

Nyckelpiga
Nyckelpiga Bild: Kaisa Erkkilä sjuprickig nyckelpiga

Nyckelpigans röda färg är en varningssignal till hungriga fiender: Ät mig inte, för jag smakar illa! Att nyckelpigan ser ut som en grann, halv boll gör att många tycker att den är en av våra mest sympatiska insekter. Trots att nyckelpigan ser så snäll och trevlig ut är den ett rovdjur. Både larven och den fullvuxna nyckelpigan äter huvudsakligen bladlöss.

Nyckelpigan lägger sina ägg i närheten av sitt matbord, det vill säga under blad där det finns stora kolonier av bladlöss. Nyckelpigan är trädgårdsmästarens lilla hjälpreda och som skadedjursätare också ett alternativ till bekämpningsmedel. Därför har nyckelpigan också krupit in som symbol för naturenligt odlade livsmedel med finskt ursprung, producerade enligt Luomu-liittos regler.

Nyckelpigan övervintrar som fullvuxen skalbagge och kan därför krypa fram mycket tidigt om våren, då solen börjar värma. De allra tidigaste exemplaren kan man stöta på redan i mars. Nyckelpigorna övervintrar många tillsammans i till exempel lövhögar, under bark eller i byggnader. Man kan t.o.m. hitta hundra nyckelpigor på samma övervintringsställe, till exempel under ett fönsterbräde.

Källa: Natur och Miljö/Luonto-Liitto
Video: Kari Hautanen