Hoppa till huvudinnehåll

Rödvingetrasten sjunger dygnet runt

Rödvingetrasten, Turdus iliacus, är den minsta av trastarna i vårt land och intar troligen tredje plats om vi studerar vilken art som är talrikast i Finland. Hanarna orkar sjunga dygnet runt och därför är rödvingetrastens sång ett välkänt vårtecken.

Rödvingetrastarna anländer till Finland samtidigt som de andra trastarna, d.v.s. från början av april till mitten av maj. De övervintrar i sydligare delar av Europa. Rödvingetrasten förekommer i hela landet. Den trivs i lundar och blandskogar, men är inte heller ovanlig i kulturlandskap. Också vid kärrkanterna kan man stöta på sjungande rödvingetrastar. Rödvingetrasten kan bygga sitt bo i ett träd eller på marken. Boet byggs av gräs och lera.

Rödvingetrast i naturen
Rödvingetrasten är roströd under vingen och på sidan Rödvingetrast i naturen Bild: Esko Kitula rödvingetrast

Kännetecken:

Rödvingetrasten är en liten trast, ca 20 cm. Känns igen på att undersidan är tydligt mörkt längsstreckad, men på sidan och under vingen är rödvingetrasten roströd. Huvudet har ett gulvitt ögonbrynsstreck, vilket de övriga trastarna saknar. Ovansidan är mörkbrun,

Föda:

Rödvingetrastens äter bär, insekter, maskar och blötdjur.

Källa:

Natur och Miljö/Luonto-Liitto