Hoppa till huvudinnehåll

Snoken kan spela död

Snoken går i dvala redan i början av oktober. Den övervintrar på frostfritt djup i håligheter och gångar i marken. Snokarna vaknar ur dvalan i början av maj - de första kan ringla sig ut redan i april.

Snoken är skyggare än huggormen och är ofarlig för människan eftersom den saknar giftänder. Snokens saliv innehåller visserligen ett gift som gör att dess byte förlamas, men det här giftet kan inte tränga igenom människans hud. Känner sig en snok hotad försöker den oftast fly genom att ringla sig iväg. Lyckas det inte kan den spela död genom att lägga sig på rygg med tungan hängande ur munnen. Den kan även spruta ut ett illaluktande sekret för att skrämma bort en fiende. Får man det på kläderna kan det vara svårt att tvätta bort.

Kännetecken:
Snoken, Natrix natrix, är nästan alltid lätt att skilja från huggormen på de ljusa eller gula nackfläckarna. Ibland saknar snoken dock fläckarna och då kan det vara svårt att särskilja den från helsvarta huggormar. Grundfärgen är gröngrå, grå, brunaktig och ibland nästan svart. Snokens blick är mildare än huggormens för pupillerna är runda i motsats till huggormens långsmala. Ögat är svart, med en smal gul pupillkant. Snokens huvud har stora fjäll. Huggormens huvud har däremot små fjäll. Snoken är oftast längre än huggormen och kroppen smalnar av mot svansen. En vuxen snok är ungefär 75-90 cm lång, men den kan även bli betydligt längre.

Närbild av en huggorm som äter en skogsödlaSnokens huvud
Huggorm som äter en ödla till vänster och snok till höger Bild: Vipera Berus Eating Zootoca Vivipara by Piet Spaans (CC BY SA), Natrix natrix by Darius Baužys CC BY

Snoken trivs främst i närheten av vattendrag, också vid havsstränder. Den rör sig mycket smidigt både på land och i vatten. Honan lägger 15-30 ägg på ett varmt ställe, ofta i en gödselhög eller bland ruttnande växter där temperaturen är hög. Honan bryr sig sedan inte mera om äggen. När ungarna kläcks får de klara sig själva.

Föda:
Snoken äter framför allt vattenlevande djur, såsom fisk och grodor, men den äter också paddor, sorkar och andra smådjur. Då snoken fiskar kan den vara under vattnet i upp till en halv timme.

Utbredning:
Snoken är vanlig bara i södra Finland, men man har sett snokar så långt norrut som i trakterna kring Uleåborg. Snoken är hotad och fridlyst.

Källa: Natur och Miljö/Luonto-Liitto

Vetamix

Nyligen publicerat - Vetamix