Hoppa till huvudinnehåll

Europarådet kritiserar skarpt Polens grundlagsreformer

Polens premiärminister,  Beata Szydlo.
Polens premiärminister, Beata Szydlo. Polens premiärminister, Beata Szydlo. Bild: Patrick Seeger/EPA szydlo

Europarådets så kallade Venedigkommission kritiserar skarpt Polens grundlagsreformer.

Venedigkommissionen säger att grundlagsändringarna hotar att förlama Polens högsta domstol, och att underminera demokratin och de mänskliga rättigheterna i landet.

Polens regeringsparti Lag och rättvisa (PiS) genomförde i fjol efter valet en rad hårt kritiserade grundlagsändringar. Regeringen begränsade också mediernas oberoende.

Enligt EU innebär grundlagsändringarna en kraftig politisk styrning av högsta domstolen och åklagarämbetet.

Åtgärderna i Polen har fått EU att granska huruvida lagändringarna bryter mot EU:s rättsstatsprinciper.

EU kommer i fortsättningen att handla utgående från Venedigkommissionens rapport. Om det visar sig att Polen inte upprätthåller rättsstatsprinciperna kan landet till och med förlora sin rösträtt i EU-sammanhang.

Protester mot det styrande partiet

Det har förekommit protester mot partiet Lag och Rättvisa (PiS) i Polen. Demonstranterna har protesterar mot vad de ser som hot mot demokratin och yttrandefriheten.

PiS vann parlamentsvalet i oktober. Partiet har absolut majoritet både i över- och underhuset och har tack vare det drivit igenom den kontroversiella nya rundradiolagen och gett polisen utökade befogenheter att övervaka medborgare.

Vid valet fick PiS knappt 38 procent av rösterna. Valdeltagandet var dock lågt; bara knappt 51 procent deltog i valet. Det låga valdeltagandet används också som ett argument för påpekanden om att regeringen bara har en liten del av folket bakom sig.

Finsk expert: Överraskande att detta sker i Polen

Grundlagsexperten Kaarlo Tuori hör till Venedigkommissionen. Enligt Tuori är situationen i Polen överraskande; man har betraktat landet som ett modelland bland de nya demokratierna i östra och mellersta Europa.

- På ett visst sätt är det här en upprepning av det som skett i Ungern och Rumänien. En politisk kultur som stöder sig på demokrati och rättstatsprinciper har inte hunnit slå rot och utvecklas i de här länderna ännu.

Tuori, som är verksam vid Helsingfors universitet, påpekar att Venedigkommissionen är ett rådgivande organ - men ett prestigefyllt sådant.

- I allmänhet följs de råd som ges av kommissionen. Det är mycket ovanligt att våra råd inte beaktas.