Hoppa till huvudinnehåll

Gemensamma lektioner för olika religioner planeras i Helsingforsskolorna

Ströhö
Den nya läroplanen innebär att skolorna har möjlighet att undervisa olika religioner och livsåskådning på gemensamma lektioner. Ströhö Bild: YLE/Stella Brunberg strömborgska högstadiet

De finska grundskolorna kommer att ha möjligheten att införa gemensamma lektioner i livsåskådning och religion. Nu planeras en liknande läroplan för de svenska grundskolorna i Helsingfors.

Utbildningsverkets svenska sektion sammanträdde på torsdagen och på förslag av Bernt Nordman, viceordförande för sektionen, fattades ett enhälligt beslut om att be utbildningsverket ta upp läroplanerna för religion och livsåskådning för ny behandling.

Det är ett litet men viktigt steg för att skapa dialog mellan religioner.― Bernt Nordman (Gröna)

"Viktigt att bekanta sig med olika religioner"

Tidigare har religionsundervisning och livsåskådning undervisats separat, men den nya läroplanen innebär att skolorna har möjlighet att undervisa olika religioner och livsåskådning på gemensamma lektioner. Bernt Nordman ser många fördelar med att ta ett liknande beslut.

Bernt Nordman, viceordförande för utbildningsnämndens svenska sektion i Helsingfors.
Bernt Nordman (Gröna) vill se gemensamma lektioner för olika religioner. Bernt Nordman, viceordförande för utbildningsnämndens svenska sektion i Helsingfors. Bild: Yle/Helena von Alfthan bernt nordman

– Jag tycker de svenska skolorna också borde gå mot en religionsvetenskaplig undervisning, där alla elever lär sig om och får möjlighet att bekanta sig med olika religioner. Det är ett litet men viktigt steg för att skapa dialog mellan religioner, säger Nordman.

Enligt Nordman är nackdelarna med gemensamma lektioner i livsåskådning och religion få. Det som kan bli problematiskt är vem som ska hålla undervisningen. Risken finns att undervisningen ändå kommer bygga mycket på den traditionella religionsundervisningen.

Fler olika religioner i finska skolor

Den första mars tog utbildningsnämndens finska sektion beslutet att införa gemensamma lektioner i livsåskådning och religion i de finska grundskolorna. Principen kommer att verkställas i början av nästa höst.

Mångfalden inom religioner är mycket större i de finska skolorna.― Bernt Nordman (Gröna)

–Det har varit mer aktuellt för utbildningsnämndens finska sektion att förändra religionsundervisningen eftersom mångfalden inom religioner är mycket större i de finska skolorna, säger Nordman.

Beslutet kan fattas inom kort

Niclas Rönnholm, undervisningschef på linjen för svensk dagvård och utbildning, berättar att utbildningsverkets svenska linje följt med den finska beredningen genast när listan publicerades och diskuterat följderna på svenskt håll med de svenska områdesrektorerna.

– Det fanns ett positivt intresse redan från början med gemensam undervisning i religion och livsåskådning, Genom att finna likheter isoleras inte religioner från varandra. Det kommer bygga ömsesidig förståelse och öka gemenskapen bland elever. säger Rönnholm.

Beslutet gällande de svenska grundskolorna i Helsingfors förväntas bli godkänt på nästa möte den 14 april.

Uppdaterad: Tidigare stod det att utbildningsverkets svenska linje följt med beredningen genast när listan publicerades och diskuterat följderna på svenskt håll med områdesdirektörerna.

Läs också

Huvudstadsregionen

Bekanta dig med hur vi jobbar med Ansvarsfull journalistik

Nyligen publicerat - Huvudstadsregionen