Hoppa till huvudinnehåll

Gemensamma lektioner för olika religioner planeras i Helsingforsskolorna

Den nya läroplanen innebär att skolorna har möjlighet att undervisa olika religioner och livsåskådning på gemensamma lektioner. Ströhö Bild: YLE/Stella Brunberg klassrum,skolelever,ströhö,strömborgska högstadiet

De finska grundskolorna kommer att ha möjligheten att införa gemensamma lektioner i livsåskådning och religion. Nu planeras en liknande läroplan för de svenska grundskolorna i Helsingfors.

Utbildningsverkets svenska sektion sammanträdde på torsdagen och på förslag av Bernt Nordman, viceordförande för sektionen, fattades ett enhälligt beslut om att be utbildningsverket ta upp läroplanerna för religion och livsåskådning för ny behandling.

Det är ett litet men viktigt steg för att skapa dialog mellan religioner.― Bernt Nordman (Gröna)

"Viktigt att bekanta sig med olika religioner"

Tidigare har religionsundervisning och livsåskådning undervisats separat, men den nya läroplanen innebär att skolorna har möjlighet att undervisa olika religioner och livsåskådning på gemensamma lektioner. Bernt Nordman ser många fördelar med att ta ett liknande beslut.

Bernt Nordman (Gröna) vill se gemensamma lektioner för olika religioner. Bernt Nordman, viceordförande för utbildningsnämndens svenska sektion i Helsingfors. Bild: Yle/Helena von Alfthan bernt nordman,natur och miljö

– Jag tycker de svenska skolorna också borde gå mot en religionsvetenskaplig undervisning, där alla elever lär sig om och får möjlighet att bekanta sig med olika religioner. Det är ett litet men viktigt steg för att skapa dialog mellan religioner, säger Nordman.

Enligt Nordman är nackdelarna med gemensamma lektioner i livsåskådning och religion få. Det som kan bli problematiskt är vem som ska hålla undervisningen. Risken finns att undervisningen ändå kommer bygga mycket på den traditionella religionsundervisningen.

Fler olika religioner i finska skolor

Den första mars tog utbildningsnämndens finska sektion beslutet att införa gemensamma lektioner i livsåskådning och religion i de finska grundskolorna. Principen kommer att verkställas i början av nästa höst.

Mångfalden inom religioner är mycket större i de finska skolorna.― Bernt Nordman (Gröna)

–Det har varit mer aktuellt för utbildningsnämndens finska sektion att förändra religionsundervisningen eftersom mångfalden inom religioner är mycket större i de finska skolorna, säger Nordman.

Beslutet kan fattas inom kort

Niclas Rönnholm, undervisningschef på linjen för svensk dagvård och utbildning, berättar att utbildningsverkets svenska linje följt med den finska beredningen genast när listan publicerades och diskuterat följderna på svenskt håll med de svenska områdesrektorerna.

– Det fanns ett positivt intresse redan från början med gemensam undervisning i religion och livsåskådning, Genom att finna likheter isoleras inte religioner från varandra. Det kommer bygga ömsesidig förståelse och öka gemenskapen bland elever. säger Rönnholm.

Beslutet gällande de svenska grundskolorna i Helsingfors förväntas bli godkänt på nästa möte den 14 april.

Uppdaterad: Tidigare stod det att utbildningsverkets svenska linje följt med beredningen genast när listan publicerades och diskuterat följderna på svenskt håll med områdesdirektörerna.

Kommentarer

Inlagt av

Religion som separat ämne har sedan länge passerat bäst före-datum. Slå ihop den med historieundervisningen.

Inlagt av

Jag är inte kristen.

I lågstadiet var jag ett "problem" eftersom jag inte ville vara med på religionstimmarna och läsa om kristendomen. Jag ville ju få kunskaper i min egen religion. Istället fick jag verka som hjälplärare för yngre klasser då skolan inte kunde skicka hem mej mitt på dagen för 2 timmar. Först i klass 8 började jag läsa livsåskådning och det är ett ämne jag tycker att alla borde läsa.

Livsåskådning handlar om den individuella synen på livet, om mänskliga rättigheter, miljöproblem, dina åsikter och ditt tänkande (förklarat i mycket stora drag).

Jag tycker att det är en jättebra idé att lära sig om alla religioner. Då får vi ett öppet sinne och rasismen i vårt land kanske också skulle minska då vi får mera allmän kunskap om olika religioner och kulturer.

Inlagt av

Livsåskådning är som du säger definitivt inte en religion, men däremot är religioner en form av livsåskådning. Just därför är det viktigt att de slås ihop som undervisningsämne. Annars riskerar vi att få en skarp tudelning. Alla mår bra av att bekanta sig med olika religioner och alla mår bra av att se att det är lika ok att ha en icke-religiös åskådning. Hoppas det här beslutet sprider sig som en löpeld.

Inlagt av

Visst har religionsundervisningen behandlat alla religioner även tidigare. Vad är det som är nytt i det här förslaget..? Livsåskådarna för även ett stycke religion, kanske. Bra för deras allmänbildning, förstås!

Inlagt av

När skall folk inse att det är dags att slopa religion som ett ämne. Religionen har spelat ut sin roll i vårt samhälle och har i alla tider enbart varit en broms för utvecklingen. Alla skulle må bättre om all religion förpassades till historieböckerna. Håller med gästen som tycker att man kunde slå ihop det med historieundervisning. Där kan det behandalas i samband med sitt historiska kontext. Tiden man sparar kunde användas till extra undervisning i naturvetenskaper.

Inlagt av

"Den första mars tog utbildningsnämndens finska sektion beslutet att införa gemensamma lektioner i livsåskådning och religion i de finska grundskolorna."
Vad är det?
Skall man ha ett fåtal gemensamma lektioner eller helt slopa (skild) undervisning i ämnet livsåskådning i årskurserna 1 - 9?

Inlagt av

Hörde första gången om förslaget på Radio Vega, skulle det har varit i augusti i fjol, då det berättades om ett Medborgarinitiativ om saken på adressen www.kansalaisaloite.fi vilket jag även understödde och enligt örslaget, skulle det gemensamma ämnet på finska heta Katsomusoppi, alltså då Åskådningslära på svenska, så kanske det har burit frukt med initiativet? Då jag gick i den dåvarande Svenska Skolan för Synskadade, fanns där ingen Lärare, som skulle har varit behörig att undervisa i Livsåskådning, tills en dag, då jag börjat i sjuan, för då, komm den mångåriga Religionsläraren framm till mig och berättade, att hon under hela sommaren gått en Fortbildning, som gav henne behörighet, att även undervisa i Livsåskådning och frågade mig, om jag ville byta ut Religionen mot Livsåskådning? Funderade en dag, men tackade nej, då man redan var van med stämmningen på Religionstimmarna och då det ändå bara är några år kvar i Grundskolan och hade hört av Syrran, som läste Livsåskådning i Grundskolan, hurdant det är? Var alltså den ända Eleven i min åldersgrupp i Skolan, som inte hörde till Kyrkan, så kunde därför har bytt ut ämnen. Däremot, då jag i januari 2004, var på besök till Hagelstammska Högstadjet i Grankulla, för att berätta om Handikapp för en Elevgrupp, ville jag och "Kollegan," lyssna på en modern Religionslektion och då, komm man underfund med, att det även blandas litet Livsåskådning i det hela, dvs det diskuterades ur etiskt perspektiv, om pruttande Passagerare, bör ha skillda sittplatser i flygplan, eller inte? Förståss, kunde man ju har gjort så, att om jag ville byta Religionen till Livsåskådning, skulle jag har remitterats till en vanlig Grundskola på Livsåskådningslektion något antal timmar per skolvecka, så skulle man sammtidigt har fått svar på, om Integrering, är något för Lilla Mig, eller inte, men hur som hälst, välkommen Åskådningsläran till Skolorna!

Inlagt av

Vi kan spara ännu mera och införa gemensamma lektioner i finska/svenska/engelska/ryska. Det är helt onödigt att elever få sitta i olika klasser, dyrt dessutom...
Förresten historieundervisning, som är helt passé, ska inkorporeras i ämnet konsumentkunskap!
Och varför inte använda konservatoriet för att tillverka konserver? De låter ju nästan lika.

Inlagt av

"Alla skulle må bättre om all religion förpassades till historieböckerna", som i Sovjet, Albanien eller Nord Korea då? Religionstillhörighet ökar de facto i nästan alla andra regioner i världen förutom norden. Blir vi fullständigt konfessionslösa kommer vi att vara ännu mera suspekta enligt största delen av världen än vad vi redan är...

Inlagt av

En lärare i religion eller livsåskådning har enligt nuvarande statsrådets förordning behörighet att undervisa bara den lärokurs där hen har åtminstone 60 studiepoäng. Väldigt få lärare har behörighet att undervisa flera olika lärokurser än en eller högst två. Vill politikerna att lärarna skall samundervisa är det förstås inget problem men vill de spara på det här sättet som i en del privata skolor, blir det problem med både lärarens och elevens rättskydd, t.ex. i fråga om bedömningen. Vill vi ha behöriga lärare i de olika ämnen eller inte? Majoriteten kommer säkert att godkänna att majoritetslärare dvs. lärare i ev.luth. religion undervisar minoritetselever men andra vägen kan det vara knepigare, fast det borde gå också om man struntar i formell behörighet. Vill muslimska familjer att deras barn skall bedömas av ev.luth. lärare som inte har studerat islamisk teologi eller religionskunskap förutom 1 eller 2 sp?

Den nya läroplanen i religion möjliggör redan flera olika sätt att samarbete mellan lärokurserna i religion och/eller livsåskådning. Följande exempel kan lyftas fram: "I skolorna i Helsingfors har religionslärarna goda möjligheter att samarbeta exempelvis genom besök av lärare, lärarutbyte, besök av elever och samundervisning." Också helhetsskapande undervisning kan ge flera möjligheter för dialog mellan religionsgrupperna dvs de olika lärokurserna (ev.luth. ortodox, romersk-katolsk, islam mm.)

Har utbildningsnämndens svenska sektion tänkt höra skolorna samt föräldrarna särskilt inom minoritetsgrupperna och eventuellt även lärarna förrän de fattar ett beslut som kan få knepiga juridiska konsekvenser?

Eleven har ju faktiskt rätt att få läroplansenlig undervisning hela skolåret och inte en hybrid som staden har hittat på. Dylika beslut borde fattas nationellt av utbildningsstyrelsen och/eller statsrådet, inte av enskilda utbildningsanordnare som Helsingfors stad.

Inlagt av

Riskfylld traditionell religionsundervisning? Är det månne påtvingad bön eller bättre vitsord för de religiösa? Fram med konkreta problem! Om religionsundervisningen inte håller måttet måste man ju åtgärda saken inte bara insinuera.

Gemensamma lektioner nämns inte i den nya läroplanen.

Alla världsreligioner behandlas redan i dag i alla religionsgrupperna.

Religionsvetenskap ingår i behörighetskrav för samtliga lärare redan nuläget.

I maj 2014 förlorade de Gröna med Nordman i spetsen ett förslag att bejaka en gemensam religionsundervisning för alla elever av sparskäl och med tanke på förvaltningen. Detta ville utbildningsnämnden inte ha år 2014: "Uskonnon opetuksen toteuttamisen muuttaminen siten, että sitä opetettaisiin kaikille yhdessä uskontokunnasta riippumatta yleisenä katsomusaineena, olisi talouden ja opetuksen järjestämisen kannalta tarkoituksenmukaista. Kansainvälistyvässä yhteiskunnassa tärkeä tulevaisuuden taito on kyky kohdata ja käydä dialogia eri uskontojen ja katsomusten kesken. Nykyinen uskonnon opetus ei anna tähän valmiuksia, vaan voi jopa korostaa uskontojen välisiä eroja ja eriarvoisuutta."

Nu tycks agendan har gått hem åtminstone delvis men de gröna representerar inte nödvändigvis en bred syn på dessa frågor. Minoriteternas rättigheter väger åtminstone inte så mycket i diskussionen.

 • ”Ryssland gör sig skyldigt till krigsbrott i Syrien”

  Hårda ord under säkerhetsrådets möte.

  Ryssland och Syriens regering gör sig skyldiga till krigsbrott med bombningarna i Aleppo. Det sade USA:s, Storbritanniens och Frankrikes FN-ambassadörer på säkerhetsrådets möte på söndagen.

 • Premiär för Versluis/Turkkila: "Varit helt underbart"

  Toppåkarna har inlett sin isdanskarriär.

  Inför hemma-VM i isdans på våren har Finland hela tre isdansare som kan tävla om plats i mästerskapen. Ett av dem är Juulia Turkkila och Matthias Versluis, före detta toppnamn inom soloåkningen, och sedan i våras isdansare i Helsingin Luistelijat.

 • Ett rollspel om sammanhållning

  Föreningen Eloria ordnade lajv för barn.

  Det rörde sig elvárer, halvlingar och magiska väsen i terrängen runt Vassor lägergård i Korsholm i lördags. Somliga var ute för att röva en skatt, medan andra försökte skydda den.

Läs också

Nyligen publicerat - Huvudstadsregionen