Hoppa till huvudinnehåll

Nygrén förnekar att Pargas låtit bli att åtgärda problemen inom barnskyddet

Pargas stadsdirektör Patrik Nygrén
Pargas stadsdirektör Patrik Nygrén. Pargas stadsdirektör Patrik Nygrén Bild: Yle/Johanna Ventus stadsdirektör patrik nygrén

I Pargas fortsätter den interna utredningen kring problemen inom barnskyddet. Personalen som jobbar inom socialenheten har nu fått höra om stadens utredning och vad den går ut på.

Fyra socialarbetare har sagt upp sig på en kort tid och de här personerna pekar på flera allvarliga brister i barnskyddet i en skrivelse, som har skickats till staden. Det är de här anklagelserna som nu utreds.

Utredningen görs av stadsdirektör Patrik Nygrén, som nu kommer att skicka en enkät till anställda inom socialen, som personalen får svara på anonymt. Meningen är att utreda om de anklagelser som kommit fram stämmer.

- Vi kommer att utreda varje påstående och varje fråga. Vi kommer också att be om svar av de chefer som nu utpekas i skrivelsen.

"Osanning att vi inte skulle ha gjort något åt saken"

I fredagens Åbo Underrättelser berättar arbetarskyddet och facket att problemen inom barnskyddet togs upp redan i fjol på våren, men att staden inte reagerade på det här. Patrik Nygrén tillbakavisar ändå kritiken om att staden inte skulle ha tagit itu med frågan.

Ett barn sitter och ritar.
Ett barn sitter och ritar. Bild: Yle/ Marcus Rosenlund barn (familjemedlemmar),#inödochlust

- Det stämmer absolut inte att man inte skulle ha gjort något åt saken. Det är sedan en annan fråga om man har gjort rätt saker och om den här diskussionen kunde ha skötas bättre. Jag har nu den uppfattningen att många har försökt göra något åt situationen men att helheten inte har blivit bättre. Samtidigt har jag den uppfattningen att atmosfären inom enheten har blivit bättre, säger Nygrén.

Hur objektiv kan utredningen vara då staden granskar sin egen verksamhet?

- Största delen av de saker som lyfts upp i den här skrivelsen är saker som går att utreda på ett trovärdigt sätt. Jag tror inte att en extern utredare skulle kunna tillföra så mycket. Dessutom granskas vi också av Regionförvaltningsverket. Så där har vi också en extern utredare. Jag tycker att de här utredningarna kompletterar varandra, säger Nygrén.

"Meningen är att höra alla parter"

Hur ser läget ut just nu för barnskyddet i Pargas?

- Min uppfattning är att de problem som beskrivs i den här skrivelsen inte längre finns. Till exempel när det gäller klienternas rättsskydd som har lyfts upp som en fråga så finns det just nu ingenting som tyder på att klienternas rättsskydd skulle vara hotat. Meningen är att höra alla parter för att ta reda på om anklagelserna stämmer.

Nygrén kommer att ge en mellanrapport till stadsstyrelsen den 21 mars. Den slutliga utredningen ska vara klar i början av april och ska då igen behandlas i styrelsen.

Läs mera:

Barnskyddsturbulensen i Pargas går vidare till stadsstyrelsen

Social- och hälsovårdsnämnden i Pargas fick på torsdagen information om hur staden går vidare då det gäller den kritik som några socialarbetare riktar mot stadens socialenhet.