Hoppa till huvudinnehåll

Intressant guldfynd i Velkua

Guldkorn
Guldkorn är alltid värdefulla, men är fyndigheten i Velkua tillräckligt stor för att bryta malm? Guldkorn Bild: Kaisa Siren / All Over Press Finland guldkorn

Det guld som har hittats i Velkua är intressant, men det är oklart om det lönar sig att börja bryta malm.

- Det intressantaste med fyndet är att det överhuvudtaget har hittats guld i Velkua, säger geologen Niilo Kärkkäinen vid Geologiska Forskningscentralen GTK, för Åbos och Åbolands skärgård har varit en vit fläck för oss.

Guldfyndigheten upptäcktes för 10 år sedan, och sedan dess har geologer undersökt ett 40 hektar stort bergsområde i Teersalo. En mellanrapport visar att guldkornen i proverna från Velkua är mellan 10 och 200 mikrometer stora. Som jämförelse kan rent guld hamras ner till bladguld med en tjocklek av en mikrometer.

Enligt Kärkkäinen ska slutrapporten göras i år, och om fyndigheten i Velkua visar sig vara lovande så kan privata aktörer eller gruvbolag ansöka om malmletningstillstånd och i ett senare skede om gruvtillstånd.

- Det är inte vår sak att besluta om det finns förutsättningar för gruvverksamhet, säger Kärkkäinen. Vi kartlägger endast fyndigheterna.

Europas största guldgruva har guld för tiotals år

Malmletning är en populär hobby, och Geologiska Forskningscentralen uppmuntrar också stenentusiaster att undersöka skogar och marker. På så vis har många fyndigheter hittats.

Geolog Niilo Kärkkäinen påminner ändå om att gruvbolag, prospektörer och andra som letar efter malmer och mineraler på ett yrkemässigt sätt måste ha både markägarens och Säkerhets- och kemikalieverkets (Tukes) tillstånd.

Europas största guldgruva finns i Kittilä, där verksamheten inleddes 2005.

I dag sysselsätter Agnico Eagles gruva mer än 700 personer, direkt och indirekt. Man har hittat guld redan för en miljard euro, och räknar med att kunna utvinna guld där ännu i tiotals år.

Skylt vid infarten till guldgruvan i Kittilä
Guldgruvan i Kittilä. Skylt vid infarten till guldgruvan i Kittilä Bild: All Over Press / Ismo Pekkarinen guldgruvan i kittilä

Guldet kan bli en guldgruva, och de flesta markägare är positiva till att man undersöker marken. Men fyndigheterna behöver inte alltid leda till gruvdrift.

För drygt 15 år sedan hittade forskare vid Åbo Akademi guld i Stenmo i Kimito och man inmutade området. Fyndigheten undersöktes, men det blev ingen guldgruva i Kimito. Guldhalten var för låg för att intressera gruvbolaget Outokumpu.

Närguld inte lätt att känna igen

Guld från Velkua eller från Kimito kunde bli populärt, men enligt guldsmeden Petri Järvinen vid Dalsbruks Guld är det en knepig marknad, särskilt om guldet är fint som pulver.

Problemet är att det är så svårt att garantera varifrån guldet kommer.

Järvinen har bland annat haft kunder från Sverige som har velat vara säkra på att guldet är etiskt, att de inte köper blodsguld, alltså guld som krigsherrar och kriminella grupper tjänar pengar på. Men fastän Järvinen har pålitliga producenter, vilka i sin tur köper upp guld av pålitliga firmor, så finns det alltid frågetecken i ändan av kedjan.

- Guld smälts ner och återanvänds hela tiden, förklarar Järvinen. Det är inte som diamanter, där ursprunget går att spåra.

Guldsmed Petri Järvinen i Kasnäs
Guldsmeden Petri Järvinen. Guldsmed Petri Järvinen i Kasnäs Bild: YLE petri järvinen

Men närguld från Åboland kunde locka köpare om guldklimparna är tillräckligt stora. Då säljs de som så eller infattade i smycken.

- I Lappland säljs guldklimpar stora som tändstickshuvuden, och priset på dem är avsevärt högre än för annat guld, säger Järvinen.

Liknande guldklimpar från skärgården kunde alltså säljas till turister. Men då är det berättelsen om guldklimpen som gör guldet så värdefullt.

Läs också: Guld hittades i Velkua (på finska)
Ingen guldgruva i Kimito
Berggrunden i Åboland förhållandevis malmrik
Europas största guldgruva finns i Kittilä (på finska)
I Kittilä har man hittat guld för en miljard euro (på finska)

Läs också