Hoppa till huvudinnehåll

Åbo skjuter upp borgmästarfrågan

Bild från Åbo stadsfullmäktige.
Bild från Åbo stadsfullmäktige. Bild: Yle/Andy Ödman Åbo,stadsfullmäktige

Diskussionen om hur Åbo stad ska ledas i framtiden skjuts upp till nästa fullmäktige. Det beslöt stadsfullmäktige på måndagen efter omröstning.

Fullmäktige tog ställning till en motion som undertecknats av 28 ledamöter där man krävde att stadsfullmäktige diskuterar olika ledningsmodeller, bland dem en övergång till en borgmästarmodell.

Borgmästarmodellen skulle innebära att staden leds av en borgmästare vald bland fullmäktigeledamöterna och inte en tjänsteman som nu.

Fullmäktiges näststörsta parti SDP har länge förespråkat modellen. Partiets fullmäktigegrupp föreslog under mötet att en arbetsgrupp grundas som fortsätter utreda en övergång till borgmästarmodellen i rask takt. Förslaget röstades ner (48 mot 16, 3 borta) och istället skjuts ledningsfrågan över till nästa fullmäktige. SDP:s gruppordförande Päivi Pietari var besviken efter mötet.

- Vi slumpade en chans att komma igång med arbetet i god tid. Borgmästarmodellen skulle vara mycket bättre för staden och det skulle ge folkvalda en bättre möjlighet att påverka beredningen av ärenden.

"Tiden inte den bästa"

Bland motståndarna, med största partiet Samlingspartiet i spetsen, anser man att tiden inte är den bästa möjliga för att börja rubba på stadens ledningsmodell.

- Den stundande social- och hälsovårdsreformen kommer att påverka beslutsfattande men ingen vet ännu hur. Det är något som vi först måste få klarhet i, säger stadsstyrelsens ordförande, Samlingspartiets, Olli A. Manni.

- Borgmästarmodellen kan göra folk mera intresserade av politiken men samtidigt skulle makten koncentreras till tjänstemännen då borgmästaren byts ut med fyra års mellanrum, anser Manni.

Åbos stadsstyrelseordförande Olli A. Manni.
Stadsstyrelsens ordförande, Samlingspartiets, Olli A. Manni. Åbos stadsstyrelseordförande Olli A. Manni. Bild: Yle/Niclas Lundqvist Olli A Manni

SFP hade undertecknat motionen om att diskutera frågan på måndagens möte men i omröstningen valde fullmäktigegruppen att rösta på förslaget att skjuta upp frågan. Enligt SFP:s gruppordförande Christel von Frenckell-Ramberg är frågan intressant men någon brådska att fatta beslut om stadens ledningsmodell finns det inte enligt henne.

- Frågan har legat i luften men aldrig riktigt debatterats i fullmäktige så det var bra att diskutera här på mötet.

christel von frenckell-ramberg
SFP:s gruppordförande Christel von Frenckell-Ramberg. christel von frenckell-ramberg Bild: Yle/Nina Bergman christel von frenckell-ramberg

För tillfället är borgmästarmodellen i bruk i endast Tammerfors och Birkala i Finland. Helsingfors har fattat beslut om att välja en borgmästare efter nästa kommunalval 2017. Modellen har utretts i flera andra städer där man ändå valt att fortsätta med en stadsdirektör.