Hoppa till huvudinnehåll

Biblioteken i Raseborg är räddade för stunden

Pojo bibliotek
Inga bibliotek hotas av sparprojektet Raseborg2020. Pojo bibliotek Bild: YLE/Petra Thilman pojo bibliotek,Raseborg

Sparkraven haglar över olika enheter inom Raseborg stad men bibliotekens fortsatta verksamhet är tryggad - åtminstone för tillfället.

- Vi har nått botten nu, alltså gränsen för hur mycket vi kan ta bort av biblioteken, säger bibliotekschef Heidi Enberg.

Hon upplever att biblioteken nu har fått en andningspaus i det ständiga sparandet.

- Det beror kanske på det att vi har sparat väldigt mycket under de senaste åren. Vi har stängt enheter och minskat personal ända sedan 2009, säger Enberg.

Bibliotekschef Heidi Enberg
Bibliotekschef Heidi Enberg säger att botten är nådd för hur mycket biblioteken i Raseborg kan spara. Bibliotekschef Heidi Enberg Bild: Yle/Maria Wasström enberg heidi

Kostnadseffektiva bibliotek

I dag finns det bibliotek i Ekenäs, Karis och Pojo samt filialbibliotek i Bromarv, Svartå och Tenala. Dessutom finns ett rullande bibliotek i form av en bokbuss.

Tenala filialbibliotek flyttar till den nya daghemsbyggnaden på Sockenvägen 12, öppnar 17.8.2015.
Tenalas nya filialbibliotek öppnades ifjol. Tenala filialbibliotek flyttar till den nya daghemsbyggnaden på Sockenvägen 12, öppnar 17.8.2015. Bild: Yle/Robin Lindberg bibliotek tenala,Raseborg

För tillfället hotas inga bibliotek av förnyelseprocessen Raseborg 2020. Bildningsdirektör Robert Nyman är ändå försiktig när han uttalar sig om bibliotekens framtid.

- Fullmäktige fattar besluten i juni. Biblioteksverksamheten i Raseborg är kostnadseffektiv och i det här skedet finns det inga planer på att dra in några bibliotek.

Däremot vill han inte att det ska tolkas som några löften för framtiden.

Bibliotek måste utvecklas för att vara livskraftiga

Kulturnämnden har i ett svar till stadsstyrelsen slagit fast att en sänkning av anslagen eller minskning av servicen inte är motiverad.

Fullmäktigeledamot Göran Karlsson (SFP) är medlem i kulturnämnden och ordförande för föreningen Bromarf biblioteks vänner. För drygt två år sedan var biblioteket i Bromarv senast hotat men då kunde föreningen med hjälp av en donation köpa byggnaden för att säkerställa att staden upprätthåller biblioteksverksamhet i Bromarv.

Trots att biblioteken just nu inte ser ut att vara hotade gäller det nog för dem att hela tiden utvecklas för hålla verksamheten livskraftig, säger Karlsson.

Göran Karlsson
Göran Karlsson Göran Karlsson Bild: Yle/Maria Wasström göran karlsson,Göran Karlsson

Raseborg kunde satsa på att ha meröppet bibliotek föreslår Karlsson. I sådana bibliotek kan de som har ett lånekort besöka biblioteket och låna böcker också då personalen inte är på plats.

- Nu ser det för tillfället jättedåligt ut men med lite hjälp från olika håll så kan det lyckas på något vis.

Små bibliotek i Raseborg slukar inte pengar

Vanligtvis sägs det att stora enheter är mer kostnadseffektiva än små men i Raseborg är de små biblioteken billiga i drift, enligt bibliotekschef Heidi Enberg.

- De små biblioteken är billiga hos oss. Lånen är kanske inte så många på de små biblioteken men det är väldigt viktigt att de finns nära sina användare, speciellt för barn och äldre som kanske inte rör sig så mycket.

Biblioteksverksamheten i Bromarv upprätthålls av staden. Huset ägs däremot av föreningen Bromarf biblioteks vänner. Bild: Yle/Malin Valtonen bromarv bibliotek

- Om vi jämför med övriga bibliotek i landet så producerar vi ganska billigt. Vi har lite resurser per invånare, säger Heidi Enberg.

Billigare lån än på andra håll

Här hittar man statistik om biblioteksverksamheten i landet.

Bland annat framgår det att Raseborg är ekonomiskt mer effektiv än genomsnittet i landet. Ett lån beräknas kosta 0,38 euro i Raseborg medan motsvarande siffra för hela landet i medeltal är 0,45 euro.

Carl-Magnus Blomberg i Raseborgs biblioteksbuss
Biblioteksbussens utlåningar har ökat. Carl-Magnus Blomberg i Raseborgs biblioteksbuss Bild: YLE/Sofia Söderlund carl-magnus blomberg,Raseborg

Enligt bildningsdirektör Robert Nyman finns det bara ett sätt att försäkra sig om att servicen kvarstår:

- Använd biblioteken mer!