Hoppa till huvudinnehåll

Många oklarheter i besluten kring nya Tolkis skola

Tolkis skola i baracker
Eleverna i Tolkis skola flyttade in i baracker hösten 2013. De är i exil tills skolan blir klar - förhoppningsvis år 2017. Tolkis skola i baracker Bild: Yle / Mathias Gustafsson tolkis skola

Har de ledande tjänstemännen i Borgå gjort sig skyldiga till tjänstebrott då de inte har verkställt fullmäktigebeslut om nybygget Tolkis skola? Yle Östnyland tog reda på.

Yle Spotlight fick ett tips av en Borgåbo som vill veta om de ledande tjänstemännen i Borgå har gjort sig skyldiga till tjänstebrott då de inte har verkställt beslut som fullmäktige har fattat om bland annat nybygget Tolkis skola.

Även stadsstyrelsens roll borde undersökas, anser tipsaren.

Vi tog tag i tipset och tar reda på svaren på frågan.

Har tjänstemännen gjort sig skyldiga till tjänstebrott?

Det finns inga tecken på brott i processen kring planeringen av det nya skolcentret i Tolkis i Borgå.

Beslutet om att skolan ska byggas togs av stadsfullmäktige i juni 2014. Sedan dess har tjänstemän planerat skolbygget.

I december 2015 kom stadsdirektören, bildningsdirektören och lokalitetsdirektören med förslaget att undersöka också ett alternativ där den svenska och den finska skolan får en gemensam fastighet.

Förslaget godkändes av stadsstyrelsen och bereds som bäst.

Var det legitimt för tjänstemännen att utreda nya alternativ?

Ja, eftersom stadsfullmäktige i juni 2015 har godkänt strukturarbetsgruppens förslag på olika sätt att balansera kommunens ekonomi. Ett förslag var att se över skolnätet en gång till.

Förslaget innehöll inte skolspecifika sparåtgärder.

Stadsfullmäktigeordförande Mikaela Nylander (SFP) anser att tjänstemännen hade rätt att föreslå att ett nytt förslag undersöks.

- Sen är det ju en annan sak vad fullmäktige godkänner i slutändan.

Hur är det möjligt att ett beslut som stadsfullmäktige har fattat år 2014 tas upp igen?

- I princip gäller fullmäktiges beslut tills fullmäktige själv omkullkastar det.

Det säger Henrik Hägglund, universitetslektor i kommunal rätt och allmänrätt vid Svenska social- och kommunalskolan. Fullmäktige är kommunens högsta beslutande organ.

Ledande tjänstemän i Borgå föreslog i december 2015 att ett nytt alternativ för Tolkis skola borde utredas. Stadsstyrelsen godkände förslaget om utredning.

- Var stadsstyrelsen enig i sitt beslut? Styrelsen representerar rimligtvis partierna i fullmäktige, säger Hägglund.

Två styrelseledamöter föreslog att det nya alternativet inte utreds, men det förföll i brist på understöd.

Vilka beslut fattades år 2014?

En titt på mötesprotokoll från maj och juni 2014 visar att stadsstyrelsen godkände en projektplan för Tolkis skola och daghem, förutsatt att fullmäktige ger grönt ljus åt livscykelmodellen.

Det gjorde fullmäktige tre veckor senare men utan att ta ställning till projektplanen.

Om fullmäktiges beslut är helt entydigt är det i princip bindande, säger universitetslektor Henrik Hägglund.

Varken mötesprotokoll eller samtal med stadsfullmäktiges ordförande och gruppordförande tyder ändå på att beslutet var entydigt.

Kan stadsfullmäktige ta beslutet om Tolkis skola i april?

Ja, om fullmäktigeledamöterna upplever att de har tillräckligt med information för att välja mellan en helt svenskspråkig enhet och en samordnad helhet med svensk och finsk skola.

Fullmäktige kan också gå emot beredningen av ärendet, som innehåller ett förslag. Det är också möjligt att bordlägga frågan.

Den nya utredningen skulle ursprungligen vara klar till fullmäktigemötet i februari. Nu är budet att den blir klar till mötet i slutet av april.

Utredningen får kritik för att fokusera på lokaliteterna men inte så mycket på hur helheten fungerar pedagogiskt. Det beror på tidsbrist.

Tolkis skola i Borgå

Maj 2005 Yle Östnyland rapporterar att Tolkis skola får en nybyggnad på 1400 kvadratmeter. Planen blir aldrig verklighet.

Januari 2007 daghemmet stänger p.g.a. dålig inneluft. Barnen flyttar till Haikobrinkens daghem.

November 2011 Hem och skola i Tolkis önskar renovering och utvidgning av den gamla skolan, som byggdes år 1958.

Mars 2013 skolan lider av dålig inneluft. Det blir klart att den måste stängas.

Augusti 2013 skolans elever flyttar in i baracker. Utredning visar att Tolkis har stort behov av daghemsplatser.

Oktober 2013 skolnätsutredning: Borgå ska satsa på Tolkis skola.

November 2013 beslut att stänga Gammelbacka skola. En del elever går i framtiden i nya Tolkis skola.

Oktober 2014 den nya skolan ser ut att bli försenad. Eleverna kan flytta in först 2017, inte 2016.

Augusti 2015 gamla skolhuset rivs. Barackerna flyttas eftersom de stod där den nya skolan ska byggas.

Oktober 2015 Lemminkäinen väljs till huvudentreprenör för livscykelprojektet där Tolkis skola ingår.

December 2015 alternativ B, en samordnad lösning med svensk och finsk skola presenteras av stadens ledande tjänstemän. Bildningsnämnden röstar ner förslaget att utreda det. Stadsstyrelsen går emot nämnden och anser att förslaget ska undersökas. Förslaget överraskar en del beslutsfattare och får kritik.

Februari 2016 utredningen om alternativ B skulle vara klar för fullmäktige. Den är försenad och enligt ny bedömning klar i mitten på april. Ny information om elevprognoserna i området kan påverka planeringen.

April 2016 alternativ A och B presenteras i styrelsen och i fullmäktige? Styrelsen föreslår någondera för fullmäktige.

Juni 2016 fullmäktige fattar det slutliga byggbeslutet?

November 2017 nya Tolkis skola är färdig?

Läs också

Nyligen publicerat - Östnyland