Hoppa till huvudinnehåll

Mer finska betyder mindre modersmål i Borgå

Pulpeter
Pulpeter Bild: Yle/Madeleine Boström tomt klassrum

Från och med nästa läsår blir det sju modersmålslektioner i årskurs två i Borgå stads lågstadieskolor mot dagens åtta. Timmen flyttas över till det så kallade A1-språket, det vill säga finska, vilket är ett nytt ämne i andra årskursen.

Rektor Johan Lönnqvist vid Kullo skola i Borgå, vågar inte i det här skedet ta ställning till hur detta kommer att påverka modersmålsundervisningen, men bekräftar att tanken är att gå in för detta alternativ.

- De åtta veckotimmarna modersmål ska bli sju enligt den nya timfördelningsplan som utbildningssektionen i Borgå har godkänt, säger Lönnqvist.

Många frågetecken ännu

Ännu har inte Lönnqvist klara besked att ge för hur det nya pusslet ska läggas.

- Vi har inte ännu kommit så långt i nästa års planering, att jag kan säga hur det nya beslutet påverkar eleven och undervisningen i slutändan. Klart är i alla fall att läroplanerna genomgår förändringar med jämna mellanrum och att vi måste leva med de beslut som fattas, säger Lönnqvist.

Modersmålstimmarna består

I Generalshagens skola i Lovisa är situationen en annan. Där förlorar inte eleverna i årskurs två några modersmålstimmar överhuvudtaget, eftersom man de facto har haft fler modersmålstimmar i veckan än vad som krävts, säger lärare Carin Thomasson.

- Vi har haft fler modersmålstimmar i årskurs ett och två än vad som krävts, eftersom vi använt en så kallad resurstimme i modersmålet. De ordinarie modersmålstimmarna kommer att bestå, säger Thomasson.

- Vi har inte tagit den andra årskursens lektion i finska från modersmålet, utan från matematiken. I årskurs två har vi fortfarande sju veckotimmar i modersmål medan matematiken har bantats ned från fyra veckotimmar till tre, säger rektor Lotta Juslin.

Följer direktiv

Inte heller i Sibbo flyttar man över en lektion från modersmålet till finskan, berättar rektor Désirée Wirén vid Borgby skola.

- Vi följer nog statsförordningens direktiv i den här frågan. Vi har nu åtta timmar finska i lågstadiet, men kommer att ha nio timmar nästa läsår. Den timme som statsförordningen adderat till finskaundervisningen i de svenskspråkiga lågstadieskolorna, lägger vi i årskurs två. Vi tidigarelägger undervisningen i finska med hjälp av den extra timmen, säger Wirén.

Att skära i modersmålsundervisningen tycker Wirén att inte låter bra.

- Det låter nog lite konstigt i mina öron, säger Wirén.

Läs också