Hoppa till huvudinnehåll

Planeterna i vårt solsystem

Solsystemet
Solsystemet Bild: NASA Planeter och månen (Solsystemet),solsystem

Det finns åtta planeter i vårt solsystem: Merkurius, Venus, Tellus, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus och Neptunus. Planeterna kretsar runt solen som är den stjärna som ligger närmast oss.

Tidigare räknades också Pluto som planet, men från och med 24 augusti 2006 har Pluto i stället räknats som en dvärgplanet. Andra dvärgplaneter i vårt solsystem är Ceres, Eris, Haumea och Makemake.

Planeterna i vårt solsystem.
Planeterna i vårt solsystem. Planeter och månen (Solsystemet)

I lärobjektet bekantar vi oss med planeterna i vårt solsystem

Solen

Solen är stjärnan i solsystemet och det är runt den som de övriga delarna i solsystemet kretsar. Solen är mycket större än planeterna i vårt solsystem. Solens diameter är cirka 109 gånger större än jordens, vilket gör den drygt en miljon gånger större än jorden.

Solens storlek i jämförelse med planeterna.
Solens storlek i jämförelse med planeterna. Solens storlek i jämförelse med planeterna. Bild: CC BY-SA 3.0 Planeter och månen (Solsystemet),solen,solsystem

Ljuset och värmen som solen utstrålar är en förutsättning för allt biologiskt liv på jorden. I många kulturer har man dyrkat solen som en Gud. I den grekiska mytologin kallades solens personifiering Helios och i den egyptiska mytologin kallades solguden Ra. I nordisk mytologi var Sol en kvinnlig gud som körde solens vagn kallad Afrödull.

Fakta om solen

Temperatur i kärnan: 15 miljoner °C
Avstånd från jorden: 149,6 miljoner km
Massa: 333 000 gånger jordens massa
Ålder: 4,6 miljarder år
Antal planeter: 8 planeter
Yta: Solens yta består av 6000 °C het gas som består till största delen av väte (70%) och helium (28%)


Merkurius

Merkurius är den planet som ligger närmast solen och är den minsta planeten. Merkurius har inga naturliga satelliter och dess enda kända geologiska strukturer förutom nedslagskratrar är kullar, klippor och dalar som troligen bildades under dess tidigaste historia. Merkurius nästan obetydliga atmosfär består av atomer som blåsts dit från solen av solvinden.

Merkurius kretsar runt solen på den innersta omloppsbanan. Planeten är bränd och bestrålad som ingen annan planet på grund av att den ligger närmast solen. Planeten har fått sitt namn efter den romerske guden Mercurius som var gudarnas budbärare.

Merkurius
Merkurius Merkurius Bild: NASA merkurius,Planeter och månen (Solsystemet)

Fakta om Merkurius

Upptäckt: Forntid
Diameter: 4879km
Omloppstid: 88 dygn
Avstånd från solen: 58 miljoner km
Yttemperatur: -180 till 430 °C
Antal månar: 0

Venus

Venus kallas också ”Morgonstjärnan” eller ”Aftonstjärnan” eftersom den ses främst vid soluppgång och solnedgång. Venus har nästan samma storlek som jorden (0,815 jordmassor). Venus är även på många andra sätt lik jorden då den har en tjock silikatmantel runt en järnkärna, en betydande atmosfär och sannolikt geologisk aktivitet. Men det finns även stora skillnader; Venus är mycket torrare än jorden och dess atmosfär är nästan 90 gånger tätare.

Venus har inga naturliga satelliter och är den varmaste planeten i solsystemet med en yttemperatur på över 400 °C.Tidvis är Venus den överlägset ljusaste planeten på himlen. Planeten har fått sitt namn av kärleks- och skönhetsgudinnan Venus. Italienska vetenskapsmannen Galileo Galilei upptäckte Venus faser och storleksvariation år 1610, vilket utgjorde ett viktigt stöd för den heliocentriska världsbilden.

Venus
Venus Venus Bild: NASA Planeter och månen (Solsystemet),venus (planeter)
En 3D-bild av Venus yta
En 3D-bild av Venus yta En 3D-bild av Venus yta Bild: NASA (Public Domain) Planeter och månen (Solsystemet),venus

Fakta om Venus

Diameter: 12 104km
Omloppstid: 224,7 dygn
Upptäckt: Forntid
Avstånd från solen:108 miljoner km
Yttemperatur: 460 °C
Yta: stenig, vulkanisk


Jorden

Vi kallar vår planet jorden fastän den till två tredjedelar består av vatten. Det är troligen ur vattnet som livet på jorden har börjat. Jorden är den största och mest kompakta av de inre planeterna. Jorden är den enda av planeterna som konstaterats ha geologisk aktivitet och är även den enda planeten som med säkerhet härbärgerar liv.

Jordens atmosfär skiljer sig markant från de andra planeternas, vilket förklaras av att närvaron av levande organismer har förändrat atmosfären till att innehålla fritt syre, i dag motsvarande 21 procent. I programmet bekantar vi oss bland annat med klimatet, atmosfären och strukturen av vår planet.

Jorden sedd från rymden.
Jorden sedd från rymden. Jorden sedd från rymden. Bild: AP Graphics Bank atmosfär,hav,jord,jorden,planet,rymd,väder


Fakta om Tellus

Diameter:12 756km
Omloppstid: 365,25dygn
Bildades: 4,54 miljarder år sedan
Avstånd från solen: 149,6 miljoner km
Yttemperatur: -88°C till +58°C
Yta: Stenig och täckt av vatten

Mars

Mars är den fjärde planeten från solen. Mars är mindre än jorden och Venus. Den har en tunn atmosfär till största delen bestående av koldioxid. På Mars finns solsystemets största berg, Olympus Mons och solsystemets största kanjon, Valles Marineris. Mars yta, som är täckt av vulkaner tyder på geologisk aktivitet som kan ha pågått fram till alldeles nyligen.

En stor del av ytan täcks av ett djupt lager finfördelat stoft som bland annat innehåller mycket järnoxid vilket ger Mars dess rödaktiga färg. Mars har två små naturliga satelliter (Deimos och Phobos) vilka tros vara asteroider som fångats upp av gravitationen. Mars eller den röda planeten är den värld som vi till nästa kommer att besöka. I dag är Mars en livlös planet, men har det någonsin funnits liv på Mars?

Bild på Mars.
Bild på Mars. Bild på Mars. Bild: NASA (Public Domain) Mars (planeter),Planeter och månen (Solsystemet)
Mars
Mars Mars Bild: Robesus Inc mars,planet,rymden

Fakta om Mars

Diameter: 6792 km
Omloppstid: 687 dygn
Upptäckt: Forntid
Avstånd från solen: 228 miljoner km
Yttemperatur: -125 °C till +24°C
Antal månar: 2 (Phobos och Deimos)
Yta: Stenig yta med rostiga stenar och röd sand. Vid polerna fruset vatten.

Jupiter

Jupiter är den största av de yttre solsystemets planeter. Den har 2,5 gånger så mycket massa som alla de andra planeterna sammantaget. Jupiter består huvudsakligen av väte och helium. Jupiters höga inre värme skapar ett antal mer eller mindre bestående inslag i dess atmosfär som till exempel den Stora röda fläcken.

Jupiter har sextiosju kända månar. De fyra största, Ganymedes, Callisto, Io, och Europa, visar en stor likhet med stenplaneterna, till exempel vulkanism och en varm kärna. Ganymedes, den största av solsystemets månar, är större än Merkurius. Jupiter har mörka ringar som är väldigt tunna.

Bild på Jupiter tagen 1979 av Voyager 1.
Bild på Jupiter tagen 1979 av Voyager 1. Bild på Jupiter tagen 1979 av Voyager 1. Bild: NASA jupiter (planeter),Planeter och månen (Solsystemet)

Jupiter

Diameter: 142 980 km
Omloppstid: 11,86 jordår
Upptäckt: Forntid
Yttemperatur: mellan 70°C och -110°C
Avstånd från solen: 779 miljoner km
Yta: Stort klot av gas. Finns troligen inte fast yta på Jupiter.


Saturnus

Saturnus är den sjätte planeten från solen och den näst största i solsystemet.Saturnus känner man igen på dess utbredda ringsystem. Saturnus har stora likheter med Jupiter som till exempel sammansättningen i atmosfären och dess magnetosfär. Saturnus har sextio kända månar (och tre som ännu är obekräftade). Två av månarna: Titan och Enceladus visar tecken på geologisk aktivitet, även om de till största delen består av is. Titan är större än Merkurius och är den enda månen i solsystemet med en betydande atmosfär.

saturnus
Saturnus saturnus Bild: NASA (public domain) saturnus


Saturnus

Diameter: 120 540 km
Omloppstid: 29,5 jordår
Upptäckt: Forntid
Avstånd från solen: 1433 miljoner km
Yttemperatur: -180 °C
Yta: består mest av väte

Uranus

Uranus är den sjunde planeten från solen. Uranus är en av solsystemets fyra jätteplaneter - Jupiter, Saturnus, Uranus och Neptunus - och är av ungefär samma storlek som Neptunus. Planetens diameter är ungefär 50 000 km (ca 4 gånger så stor som jordens). Planetens rotationsaxel har en lutning på hela 98 grader, vilket innebär att planeten snarast ”rullar” genom rymden på sin bana runt solen.

Det tar 84 år för Uranus att fullborda ett varv runt solen. På grund av Uranus lutning ger det mycket märkliga dygn och år. Under ungefär halva banan får nordpolen hela tiden solljus och det är sommar norr om ekvatorn. Sommaren följs av en 42 år lång vinter med norra halvklotet ständigt i natt eftersom det är vänt bort från solen.

Uranus
Uranus Uranus Bild: NASA (Public Domain) Planeter och månen (Solsystemet),uranus

Uranus

Diameter: 51 120 km
Omloppstid: 84 jordår
Upptäckt 1781 av astronomen William Herchel
Avstånd från solen: 2748 miljoner år
Yttemperatur: -215 °C
Yta: Fruset vatten, metan och ammoniak.


Neptunus

Neptunus är den åttonde planeten från solen. Neptunus är en så kallad gasjätte, och har fått sitt namn efter havsguden Neptunus i romersk mytologi. Den 24 augusti 2006, då den Internationella astronomiska unionen beslutade att Pluto inte längre var en planet, blev Neptunus den yttersta planeten i solsystemet. Neptunus var dock den yttersta planeten i solsystemet även mellan åren 1979 och 1999, eftersom Pluto då låg närmare solen än Neptunus.

Neptunus liknar Uranus, både i fråga om atmosfär och kemisk sammansättning – båda består huvudsakligen av väte, helium och metan. Trots att Neptunus ligger längre bort ifrån solen än vad Uranus gör har den en mycket livligare atmosfär.

Avståndet mellan Jorden och Neptunus är ca 4,4 miljarder kilometer och med bil 110 kilometer i timmen skulle det ta ca 4 500 år. Även med raket skulle det ta väldigt lång tid, om du t.ex. skulle åka 11 kilometer i sekunden skulle det ta 12-13 år.

Neptunus
Neptunus Neptunus Bild: NASA (Public Domain) neptunus (planeter),Planeter och månen (Solsystemet)

Fakta om Neptunus

Diameter: 49 530 km
Omloppstid: 165 jordår
Upptäckt: 1846 av Johann Gottfried Galle som var en tysk astronom.
Avstånd från solen: 4503 miljoner km
Yttemperatur: -218 °C
Yta: Fruset vatten och gas.

Grundskola, åk 3-6

 • Dubbdäck.

  Polisen: OK att köra med dubbdäck

  Vintern vägrar släppa greppet om Österbotten.

  Polisen i Österbotten meddelar att det är okej att låta dubbdäcken vara kvar när vintern vägrar ge upp. Polisen bötfäller inte de som väljer att fortsätta med dubbdäcken.

 • Vägskyltar i Lappland på finska och samiska.

  Magma: Samernas rättigheter måste ses över

  "Sametinget bör respekteras som samernas officiella organ."

  Respektera Sametinget som samernas officiella organ och se till att tinget får tillräckliga resurser för att utföra sitt arbete. Det föreslår tankesmedjan Magma i en ny pamflett som presenteras i dag.

Läs också

 • Regeringen sammanträder

  Regeringen satsar på säkerhet och barnfamiljer

  Regeringens halvtidsgranskning klar.

  Dagvårdsavgifterna sänks för att fler föräldrar ska kunna jobba. Studerande med barn får föräldratillägg för att de inte ska behöva avbryta sina studier. Och polisen, gränsbevakningen och försvaret får tilläggsfinansiering. Det här är några av satsningarna som regeringen visar upp efter sin halvtidsgranskning.

 • träd på metgrundet utan skarvbon i sig.

  "Finns knappt någon skarv att skrämma"

  Vasa stad fick tillstånd som egentligen inte behövs.

  Skarven är en nyckfull fågel, det har Vasa stad lärt sig i år. Då man utrustad med lov från NTM- centralen skulle börja skrämma bort skarven från stadsfjärden visade det sig att det knappt finns några fåglar att skrämma.

 • Donald Trump signerade ett presidentdekret under tisdagen som ska gynna jordbruket och landsbygden i USA. T.v. jordbruksministern Sonny Perdue.

  Trump muckar gräl om handeln – nu med Kanada

  Kan vara taktiskt drag att attackera fridfullt grannland.

  Donald Trump har länge kritiserat USA:s handelsavtal med Mexiko och Kina. Men under tisdagen uppenbarade sig plötsligt en ny fiende på Donald Trumps karta: Kanada. Det kan vara ett taktiskt drag att attackera handeln med det fridfulla grannlandet.

Vetamix

 • Folkmassa i Åbo på första maj

  Valborg är vårens och arbetets fest

  En glad karnevalhelg med munkar och mjöd.

  Valborg är för de flesta en glad karnevalhelg då man spexar till det med roliga utstyrslar och serpentin. Man firar det finländska arbetets dag och vårens ankomst med mjöd, struvor och ballonger.

 • Karta över Svenskfinland är Stafetten 100 löpes.

  Följ med Finland 100-stafetten

  Stafettkarnevalen föregås av en stafett genom hela Finland.

  Inte sedan de Olympiska spelen 1952 har en stafettpinne förts fram genom hela Finland. Nu har vi chansen att tillsammans återuppleva denna bedrift. Över 100 skolor deltar i denna stafett. Stafettpinnen kommer föras genom landet av över 2 000 elever.

 • Full fart framåt i gatustafetten

  Tio enkla träningstips inför Stafettkarnevalen

  Lär dig mer om bland annat uppvärmning, mat och utrustning.

  Följ med Jessicas tio enkla träningstips inför Stafettkarnevalen. Allt från att man har rätt utrustning till att man värmer upp på rätt sätt. Du lär dig också växla smidigt och med rätt taktik. Sedan är det bara att springa allt vad du orkar!

 • Närbild av stackmyra

  I myrstacken har alla en uppgift

  Myran gillar honungsdagg som faktiskt är bladlusbajs.

  Myran är en insekt som har sex ben och är ungefär 1 cm lång. De vuxna myrornas favoritföda är den söta avföringen från bladlöss som kallas honungsdagg.

 • En citronfjäril på en tussilago

  Citronfjärilen är en turfjäril

  Citronfjärilen är inte alltid citrongul.

  Förr i tiden ansåg man att det året skulle bli lyckosamt om den första fjärilen man såg om våren var en citronfjäril. Citronfjärilen Gonepteryx rhamni är en av våra vanligaste dagfjärilar.

 • Grodan lägger tusentals ägg

  Av 3000 ägg utvecklas bara omkring 5 till vuxna grodor.

  Grodorna samlas i vattensamlingar för att leka i april-juni. De lägger sina ägg i form av stora romklumpar. En groda lägger omkring 1000-3000 grodägg samtidigt, men fienderna är många och bara omkring 5 av 3000 utvecklas till vuxna grodor. Äggen ser ut som genomskinliga geléklumpar med svarta prickar i mitten. Prickarna är de egentliga äggen. Grodrommen sjunker först till bottnen.

 • Två tranor

  Tranan dansar in våren

  Tranplogar är ett säkert vårtecken.

  Då tranplogarna dyker upp i april kan ingen längre undvika att inse att våren är här. Plogarna är högljudda, väl synliga och rör sig långsamt framåt, så man hinner studera dem i lugn och ro. Många andra fåglar flyger också i plogformation, men tranplogarna är lätta att känna igen. Tranan är en stor fågel som flyger med både halsen och de långa benen utsträckta och slår lugnt med vingarna.

 • Stare vid sitt bo

  Staren är en skicklig härmare

  Är det en mobiltelefon, ett tåg eller en stare?

  Staren hör till våra tidigaste vårfåglar. Den övervintrar främst i Västeuropa. Redan i mars kan man se starar på snöfria områden, där de delar på födan med sånglärkor och tofsvipor.

 • Pekplatta, tangentbord och hörlurar.

  Digiträning 3: Använd e-postens adressfält rätt

  Tänk på datasäkerheten när du skriver e-post.

  Då man sänder e-post är det bra att minnas datasäkerheten: kan det vara till skada om mottagarna kan se varandras e-post? Är det ok för alla mottagare att deras adresser är synliga?

 • Pekplatta, tangentbord och hörlurar.

  Digiträning 5: Så här frigör du minne på din telefon

  Så här frigör du minne på din telefon.

  När du köper telefonen kan det verka som att den har ett enormt minne. Men efter att du laddat ned ett antal appar är minnet redan betydligt fullare. I den här artikeln får du tips på hur du kan frigöra lagringsutrymme på din mobilapparat.

 • Pekplatta, tangentbord och hörlurar.

  Digiträning 9: Spåra din försvunna apparat

  Tips för hur du kan spåra din försvunna telefon eller iPad.

  Glömde du telefonen på jobbet eller trillade den kanske ur fickan i bussen på väg hem? Eller misstänker du att den kan ha blivit stulen? Du kan förhindra att någon annan kan använda din försvunna apparat genom att ta kontakt med operatören per telefon eller via deras hemsida på nätet.

 • Pekplatta, tangentbord och hörlurar.

  Digiträning 10: Ladda kartor till din telefon offline

  Det är värt att göra i förväg, med god uppkoppling.

  Om du ska åka till en plats där internet är långsamt, mobildata är dyrt eller du inte kan koppla upp dig alls, kan du spara ett område från Google Maps på telefonen eller surfplattan och använda det offline.

 • Pekplatta, tangentbord och hörlurar.

  Digiträning 13: Koppla datorn till nätet med telefonen

  Så här delar du smarttelefonens internetuppkoppling.

  Om du är på tåget, sommarstugan eller annars bara på en plats där det inte finns fungerande trådlöst nätverk så kan du använda din telefon som uppkopplingspunkt till nätet.

 • Pekplatta, tangentbord och hörlurar.

  Digiträning 14: Hitta bilder du får använda fritt

  Det kryllar av bilder på nätet, men vilka får du använda?

  Det finns massor med bilder på nätet som du med vissa restriktioner kan använda. När du känner till principerna kan du använda bilder som upphovsmannen har definierat som fria att använda.

 • Pekplatta, tangentbord och hörlurar.

  Digiträning 15: Säg hej med en emoji!

  Lär dig att ta i bruk emojier.

  Får du underliga meddelanden från din kompis? Det här kan bero på att din mobil saknar ett tangentbord som stöder emojier. I den här digiträningen lär du dig att installera emoji-tangentbordet.

 • Digiträning om Instagram.

  Digiträning 19: Instagram - fokusera på bilderna

  Så här fungerar Instagram.

  Instagram är ett socialt medium som växer i snabb takt. I fjol växte Instagrams användning med 10 procent. I den här digiträningen får du veta hur du skapar ett konto på Instagram och kommer igång.

 • Huvudbild för Digiträning 20 om webbläsare

  Digiträning 20: Uppdatera din webbläsare för datasekretessens skull

  Så här uppdaterar du din webbläsare.

  För att skydda din dator är det viktigt att du regelbundet uppdaterar alla de program som har installerats i datorn. Lättast uppdaterar du programmen genom att använda automatiska uppdateringsfunktioner. Datorn smittas i allmänhet av ett skadligt program genom ett icke-uppdaterat webbläsartillägg.

 • Pekplatta, tangentbord och hörlurar.

  Digiträning – testa din digikompetens

  Ta digitestet och se om du är utrustad för en digital värld.

  Skulle du klara dig i en värld utan butiker, banker och biljettkassor där allt sköts på internet? Gör vårt digitest så vet du hur väl utrustad du är för en digital värld.

 • Solsystemet

  Planeterna i vårt solsystem

  Det finns åtta planeter i vårt solsystem

  Det finns åtta planeter i vårt solsystem: Merkurius, Venus, Tellus, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus och Neptunus. Planeterna kretsar runt solen som är den stjärna som ligger närmast oss.

 • Dvärgplaneten Plutå med månen Charon.

  Jakten på Planet 9 är igång - du kan hjälpa till med att leta!

  Det finns gott om kandidater där ute i mörkret.

  Drygt tio år efter att Pluto blev av med titeln som planet pågår nu letandet efter en himlakropp som kunde inta dess plats som den nionde planeten. Och för att leta genom teleskopbilderna av solsystemets mörka utkanter med sina otaliga ouptäckta världar, har astronomerna vänt sig till allmänheten för hjälp.

 • En vit duva

  Gnomens guide till fysiken

  Gnomen söker svar på fysikens lagar.

  I serien Gnomens guide till fysiken vandrar gnomen omkring I trollkarlens stora hus och söker svar på fysikens lagar. Kan svaren hittas hos trollkarlen, hos forskaren, hos astronauten i rymden eller i programmet Fysiksport på den gamla teven i städskrubben?

 • Galaxgruppen Abell 1689

  Välkommen till Kraftens mörka sida

  Sjuttio procent av universum består av den, "The dark side".

  Är du någon gång på en fest där de övriga gästerna är fysiker, förstör inte stämningen genom att fråga vad mörk energi är för någonting. De har nämligen ingen aning, trots att den sägs utgöra sjuttio procent av hela universum. Nu har ännu ett försök gjorts att förklara bort den här elefanten i vetenskapens vardagsrum.

 • Edith Södergran

  Edith Södergran - en poet före sin tid

  Edith Södergran var en av sitt sekels stora poeter.

  Edith Södergran ses som en av Nordens största poeter. Hennes nyskapande dikter och deras för tiden ovanliga innehåll och fria form gjorde att man inte riktigt förstod henne medan hon levde. I dag har hon påverkat flera generationer av författare.

 • Still från programmet grymt härligt i norden.

  Grymt härligt i Norden

  Här kan du se alla avsnitt av serien Grymt härligt i Norden.

  Professor Stranglövs assistent Grisen har ätit upp bilderna till bibliotekets mest dyrbara bok. Nu måste Grisen resa runt i Norden och ta nya bilder så att Stranglöv skall kunna återlämna boken till biblioteket.

 • Professor Stranglöv och Grisen ur programmet Grymt härligt i Finland.

  "Grisens resa i Finland" visar historiska platser

  12 avsnitt med "Grisen" som reser runt i Finland.

  Den bekanta grisen från serien "Grymt härligt i Norden" reser i den här serien runt i Finland och bekantar sig med olika historiska platser. Serien är lämplig för lågstadieklasser.

 • Thomas Silén, Luoise Rosenlew, Oscar Rosenlew och Viktor Seppälä vid Norsen.

  Kom med i Yle Nyhetsskolan

  Nu kan man anmäla sig till våren 2017!

  Vill ni göra egna nyheter och nå ut till en stor publik? Gå då med i Svenska Yles projekt i mediefostran, Yle Nyhetsskolan. Där får man chansen att bli ung nyhetsreporter och lära sig mer om till exempel källkritik, rubriksättning och intervjuteknik.

 • Viveca Hansson är scout och ivrig miljövän.

  “Återvinning är viktigt för att få en hållbarare miljö”

  Högstadieelev: vad är återvinning?

  Slänger du dina gamla kläder i skräpkorgen? Återvinning är viktigt för en hållbarare miljö, säger Esboscouten Viveca Hansson. Bland högstadieeleverna i Storängens skola i Esbo är det många som ger tummen upp för återvinning medan andra inte ens hört ordet.

 • En bild med texten "rubriken har makten".

  En bra webbrubrik är inte mystisk eller för finurlig

  "Handlar det om potatis ska ordet potatis finnas med."

  En rubrik på webben måste stå för sig själv eftersom man ofta ser den utanför sitt sammanhang, t.ex. på Facebook eller Twitter. Vi sysslar inte heller med klickjournalistik, säger Johanna-Törn Mangs på Svenska Yle. Rubriken får inte lura läsaren.

 • Frivilliga hjälper barnen ur båten

  Varför blir någon flykting?

  Över 40 000 människor blir flyktingar varje dag.

  Inte sedan andra världskriget har så många människor varit på flykt i världen. Det finns idag över 60 miljoner människor på flykt i världen. Hälften av dem är barn. Den här artikeln försöker åskådliggöra situationen just nu.

 • Vad betyder asyl?

  Hajbo Nytt: Vad betyder asyl?

  Kolla in senaste Hajbo Nytt.

  Också vuxna har svårt att hålla reda på vad orden har med flyktingar att göra betyder. Ord som asyl, flykting och familjeåterförening. Det är viktigt att veta vad de betyder. Gör man inte det är det svårt att tala om saken och följa med nyheter. Därför frågade Hajbo Andreas von Weissenberg pa Röda Korset vad de viktigaste orden betyder.

 • Uno Cygnaeus och en grupp skolelever.

  Finländska pedagoger som reformerade skolan

  Hur fick vi finländare lika möjlighet till utbildning?

  Uno Cygnaeus, Viktor von Wright och Mikael Soininen var tre betydelsefulla och inspirerande pedgoger under 1800-talet och 1900-talets början. De verkade alla för jämlikhet i samhället och för bättre utbildning.

 • Räv

  Räven - ett anpassningsbart rovdjur

  Där det finns mat, finns ofta också rävar.

  Rävar kan man träffa på nästan överallt. De anpassar sig väl till olika miljöer och är inte särskilt kräsna med sin föda. Där det finns mat, finns ofta också rävar.

 • Björnen är Europas största rovdjur

  Björnen är Finlands nationaldjur

  Brunbjörnen är det farligaste rovdjuret i Finland.

  Björnen (Ursus arctos) är Finlands nationaldjur och Europas största rovdjur. Brunbjörnen är också det farligaste rovdjuret i Finland, men lyckligtvis är den skygg och undviker närkontakt med människor. Den stiliga och kraftiga brunbjörnen har genom tiderna fascinerat oss människor.

 • Progamledaren Line Jansrud pekar på en ritning på en naken kvinnomage.

  Kroppen, snoppen och snippan i en serie om puberteten

  Serien Pubertet är en avklädd resa i den växande kroppen.

  Hormonerna skapar förvirring och den egna kroppen kan kännas främmande och konstig. I "Newtons serie om puberteten" går programvärd Line Jansrud igenom vad som händer i kroppen under puberteten på ett lättfattligt, handgripligt och humoristiskt sätt.

 • Ett hjärta

  Hjärtat - livets motor

  Hjärtat är vår viktigaste muskel.

  Hjärtat är vår viktigaste muskel. Det pumpar outtröttligt blod till kroppens alla delar så länge vi lever. När hjärtat slutar slå tar livet slut - och därför förknippas också hjärtat med känslor och kärlek.

 • Smörgåsens väg genom matsmältningen.

  Matens väg genom kroppen

  Vi följer matens väg från munnen till toaletten

  Vad händer med Kalles ostsmörgås efter att den försvinner in i hans mun? Vi följer smörgåsens väg genom matsmältningen. Genom magsäck, till tunntarmen, och vidare till tjocktarmen där den sista vätskan sugs upp. Allra sist åker den in i ändtarmen och vidare ut ur kroppen, ner i toalettstolen.

Nyligen publicerat - Vetamix