Hoppa till huvudinnehåll

Politiker: Beslut om Tolkis skola kan gå till sommaren

stadshuset i Borgå
stadshuset i Borgå Bild: Yle/Erica Vasama Borgå,stadshuset i borgå vinter

Stadsfullmäktige i Borgå är kanske inte redo i april att avgöra hur nya Tolkis skola ska se ut. En del ledamöter känner ändå press på att komma till skott.

Utredningen om nya Tolkis skola i Borgå kunde bli en samordnad fastighet för finska och svenska barn har väckt mycket uppmärksamhet sedan den föreslogs i december i fjol.

Nu är frågan om utredningen blir klar till stadsfullmäktiges möte i slutet av april.

Och får fullmäktige tillräcklig information om alternativen för att kunna fatta ett beslut?

Yle Östnyland frågade ordförande Mikaela Nylander (SFP) och gruppordförandena i Borgå stadsfullmäktige vad de anser. Sex av åtta gruppordförande svarade på frågorna som skickades per e-post.

Blir det beslut i april?

Tre gruppordförande svarade att tidtabellen knappast håller.

- Det går till sommaren, säger Juha Elo från Sannfinländarna. Den verkliga kostnadsberäkningen och projektplanen måste finnas.

juha elo
Juha Elo (Sannf) juha elo Bild: YLE/Hanna Sihlman stadsfullmäktige i borgå

Pehr Sveholm från SFP är av samma åsikt - det krävs ett bindande kostnadsförslag av entreprenören.

- Det här eviga hastandet blir dyrt och alternativen saknas nästan alltid, säger Kalevi Väisänen från Vänstern. Så också nu om saken med våld förs till fullmäktige i april.

Mikaela Nylander, ordförande för stadsfullmäktige i Borgå (SFP), sällar sig till gruppen som helst vill ha konkreta planer innan hon kan fatta ett beslut.

De Grönas Joakim Lybeck säger att skolan borde byggas enligt nuvarande planer.

- Konkurrenterna i anbudstävlingen kan gott och väl överklaga att projektet nu är helt annat än det som de gav anbud på.

Mikaela Nylander framför Borgås gamla rådhus.
Mikaela Nylander (SFP) Mikaela Nylander framför Borgås gamla rådhus. Bild: Yle / Hanna Othman mikaela nylander

Hur är det med förtroendet?

Taru Tujunen (Saml) säger att hon litar på att stadens tjänstemän levererar tillräckligt med information till beslutsfattarna.

- Tjänstemännen gör ett ansvarsfullt arbete genom att följa skolsituationen hela tiden, inte bara en gång på två år.

Pehr Sveholm (SFP) riktar kritik mot tjänstemännen i Borgå.

- Jag anser att stadfullmäktiges beslut inte har följts på det sätt som jag hade förutsatt. De alternativ som började undersökas saknar en realistisk tidtabell med tanke på en vettig utrymmesplanering.

Jere Riikonen från Kristdemokraterna förklarar att bildningsnämnden använder stadens strategier och budget för att bestämma om skolor som öppnas och stängs.

- Om tjänstemännen och nämnden inte följer strategin, måste styrelsen uppmärksamma fullmäktige om saken.

Joakim Lybeck (Gröna) är besviken över att bildningsnämndens åsikt väger lätt i fallet.

Nämnden har enligt honom försökt påpeka om kostnader som skenar i väg och barn som tvingas gå i skola i baracker.

- Allt det här har vi framfört i bildningsnämnden, men ingen lyssnar och stadsstyrelsen kör över våra beslut

Press på en lösning

Gruppordförandena fick även frågan om fullmäktigeledamöterna känner press på att komma till en lösning i april. Där gick åsikterna isär.

- Man ska inte pressas till att fatta ett beslut som beretts dåligt, anser Kalevi Väisänen.

Pehr Sveholm tror att pressen finns. Han upplever att frågan är frustrerande.

- Vi har fattat smärtsamma beslut om bland annat det svenska skolnätet på basen av många utredningar. När det sen ska förverkligas, vill man riva upp det med ytterst många osäkra faktorer som vi på nytt ska ta ställning till.

Outi Lankia från Centern talar för en uppdatering av beslutet illa kvickt. Lankia vill se en skola med två språkgrupper och gärna också ett dagis.

- Staden har förlorat tid och pengar bland annat genom felplacerade baracker som måste flyttas.

Samlingspartiets Taru Tujunen förstår inte frågan om fullmäktige känner press på att fatta ett beslut.

- Varför i all världen skulle vi det?

Tolkis skola i baracker.
Tolkis skolas elever har gått i baracker sedan hösten 2013. Tolkis skola i baracker. Bild: Yle/Fredrika Sundén tolkis skola

"Sluta vela!"

Enligt stadsfullmäktigeordförande Mikaela Nylander borde fullmäktige få ändan ur vagnen, fatta beslut och hålla fast vid dem.

- Jag tycker att grundproblemet är det att vi inte har kommit till skott. Vi har inte ett skolnät som politiker eller tjänstemän tror på.

Staden saknar en långsiktig helhetssyn på skolnätet, anser Nylander. Helhetssynen är på gång i form av en utredning om hela bildningssektorns servicenät.

- Vi måste ha ett skolnät och dagisar som man tror att man vill ha om 20, 30, 40 år och vill satsa på. Det har vi inte haft och det måste vi få. Därför blir det så här virrigt.

Utredningen blir ändå klar först till hösten.

Tolkis skola är en del av ett större livscykelprojekt och därför måste beslutet om den fattas före det.

Tolkis skola i Borgå

Maj 2005 Yle Östnyland rapporterar att Tolkis skola får en nybyggnad på 1400 kvadratmeter. Planen blir aldrig verklighet.

Januari 2007 daghemmet stänger p.g.a. dålig inneluft. Barnen flyttar till Haikobrinkens daghem.

November 2011 Hem och skola i Tolkis önskar renovering och utvidgning av den gamla skolan, som byggdes år 1958.

Mars 2013 skolan lider av dålig inneluft. Det blir klart att den måste stängas.

Augusti 2013 skolans elever flyttar in i baracker. Utredning visar att Tolkis har stort behov av daghemsplatser.

Oktober 2013 skolnätsutredning: Borgå ska satsa på Tolkis skola.

November 2013 beslut att stänga Gammelbacka skola. En del elever går i framtiden i nya Tolkis skola.

Oktober 2014 den nya skolan ser ut att bli försenad. Eleverna kan flytta in först 2017, inte 2016.

Augusti 2015 gamla skolhuset rivs. Barackerna flyttas eftersom de stod där den nya skolan ska byggas.

Oktober 2015 Lemminkäinen väljs till huvudentreprenör för livscykelprojektet där Tolkis skola ingår.

December 2015 alternativ B, en samordnad lösning med svensk och finsk skola presenteras av stadens ledande tjänstemän. Bildningsnämnden röstar ner förslaget att utreda det. Stadsstyrelsen går emot nämnden och anser att förslaget ska undersökas. Förslaget överraskar en del beslutsfattare och får kritik.

Februari 2016 utredningen om alternativ B skulle vara klar för fullmäktige. Den är försenad och enligt ny bedömning klar i mitten på april. Ny information om elevprognoserna i området kan påverka planeringen.

April 2016 alternativ A och B presenteras i styrelsen och i fullmäktige? Styrelsen föreslår någondera för fullmäktige.

Juni 2016 fullmäktige fattar det slutliga byggbeslutet?

November 2017 nya Tolkis skola är färdig?