Hoppa till huvudinnehåll

Ring I förnyas – Vichtisvägens och Tavastehusledens korsningar blir byggen

Vägskylt för Ring 1
Vägskylt för Ring 1 Bild: YLE / Robin Lindberg ring 1

Allt fler invånare i regionen och allt mer trafik sätter press på Ring I. Från och med april påverkar byggena trafiken vid avtagen till Vichtisvägen och Tavastehusleden.

Idag, måndag, påbörjas ombyggnaden av avtagen från Ring I till Vichtisvägen. I år ska man också bygga om avtaget till Tavastehusleden.

Trafikarrangemangen på Ring I ändras från april till november både vid avtagen till Vichtisvägen och Tavastehusleden, sägerTrafikverkets projektchef Jarmo Nirhamo till Yle Uutiset.

- Då börjar motorvägskorsningarnas förbättringsarbeten. Trafiken åt ett håll flyttas till körbanan bredvid när området kring broarna blir byggen. Trafiken löper åt båda hållen, men körfilerna blir smalare, säger Nirhamo.

Ring I byggs om på fyra ställen

Trafikmängderna ökar i takt med att huvudstadsregionen har allt fler invånare. År 2030 finns det hundratusentals fler invånare i regionen, vilket kan leda till att trafiken ökar med till och med 15 procent.

Trycket är stort på Ring I, som ska byggas om på fyra ställen. Avtagen till Vichtisvägen och Tavastehusleden byggs om, det blir nya körfiler och bredare broar. Också bullerskydden längs Vichtisvägen och Tavastehusleden ska ses över.

I Kägeludden i Esbo ska Ring I täckas över. Det fjärde bygget av Ring I finns i Vik, där ska en ny motorvägskorsning förena Vik, Stensböle och Kvarnbäcken.

Läs också