Hoppa till huvudinnehåll

Yles utgivningsdirektörs utlåtande till den parlamentariska arbetsgruppen som utvärderar Yles uppdrag

Yle bör också i fortsättningen ses som en gemensam nationell tillgång bestående av immateriellt kapital, knutet till finländskt kulturinnehåll, och rättigheter.

Den parlamentariska Yle-arbetsgruppen hörde Yles utgivningsdirektör Ismo Silvo den 11 mars. I sitt utlåtande understryker han medborgarnas jämlikhet som är grunden för public service-uppdraget och dess samhälleliga legitimitet.

I sitt utlåtande lyfter Ismo Silvo upp varje medborgargrupps rätt att delta i den gemensamma debatt som upprätthåller och stärker demokratin. Han anser att public service bör definieras i relation till medborgarnas förmåga att fungera som likvärdiga medlemmar i det politiska och kulturella samhället, inte i relation till mediemarknaden.

Silvo påminner att Yle också själv har som mål att i framtiden kunna öka inköpen från kommersiella produktionsbolag. Han anser att det är viktigt att de inhemska innehåll som införskaffats genom offentliga medel även framöver finns tillgängliga för finländska skattebetalare, också på framtida nya utgivningsplattformar.

Ismo Silvos utlåtande till parlamentariska Yle-arbetsgruppen (pdf)