Hoppa till huvudinnehåll

De första elbussarna trafikerar i Åbo i höst

buss
buss Bild: Yle/Philip Stenkula bussar,Åbo

I höst kommer de första elbussarna att trafikera i Åbo. Elbussarna införs i oktober på linje 1, som trafikerar rutten Hamnen-Salutorget-Flygplatsen. I rusningstid används två dieselbussar vid sidan av elbussarna.

Köpet är ett betydande steg mot att elektrifiera busstrafiken på nationell nivå. Hittills har elbussar använts i Finland främst i testsyfte och motsvarande trafikering av en hel linje med elbussar har genomförts bara på en enda linje, linje 11 i Esbo.

För att trafiken ska ske utan avbrott bygger Åbo Energi snabbladdningsstationer för elbussarna vid hamnen och flygplatsen. Dessutom byggs laddningsanordningar för laddning av bussar nattetid vid bussdepån. Avtalet omfattar ett serviceavtal för bussar och laddningsanordningar för en period på sju år.

"På lång sikt är elbussarna billigare"

De sex elbussarna levereras av det finländska bolaget Linkker Oy i Sastmola, som också har levererat elbussar till Helsingforsregionens trafik. Anskaffningen inklusive laddningssystem har ett totalt värde på cirka 3,8 miljoner euro. Arbets- och näringsministeriet har beviljat cirka en miljon euro i investeringsstöd för genomförandet av anskaffningen.

- Elbussarnas teknik har utvecklats så pass mycket de senaste åren att det har blivit möjligt att förlita sig på elbussar i trafikeringen av en hel linje. I den här helheten är det emellertid enklast att fortsättningsvis använda dieselbussar med låga utsläpp för att trafikera de extra turer som körs till hamnen på grund av trafiken med passagerarfärjor, säger kollektivtrafikdirektör Sirpa Korte. På lång sikt är elbussar också förmånligare än dieselbussar.

Åbo stads strategiska mål är att vara en koldioxidneutral stad år 2040, vilket förutsätter ambitiösa klimat- och miljöpolitiska åtgärder. Staden har också som mål att målmedvetet öka elfordonens andel i den offentliga trafiken, men även i köptjänsterna av exempelvis taxi och transporttjänster.

- Antalet elbussar kommer säkert att öka gradvis även i Åbo, säger Jari Paasikivi, utvecklingschef vid Åbo stads miljösektor.