Hoppa till huvudinnehåll

Ellen och Emil fjolårets finlandssvenska namnfavoriter

Barn som döps
Barn som döps Bild: Tuula Nyberg / Yle kyrklig

Ellen och Emil var år 2015 de populäraste namnen att ge finlandssvenska barn. På finskspråkigt håll låg Venla och Leo i toppen.

Av de nyfödda barn som under fjolåret registrerades som svenskspråkiga, fick 31 flickor heta Ellen och 43 pojkar Emil, meddelar Befolkningsregistercentralen.

Listan på 2015 års populära förnamn bland finlandssvenskarna undergick inga stora förändringar från året innan. Näst Ellen var Saga, Amanda, Elsa och Ida de mest omtyckta namnen att ge flickor. För pojkarnas del följdes Emil av Oliver, William, Lucas och Max.

Bland finskspråkiga föräldrar var Venla etta bland favoritnamnen, och därefter Sofia, Aada, Aino och Elsa. Totalt tilldelades 394 flickebarn namnet Venla år 2015.

Motsvarande lista på manssidan toppades av Leo, som 408 pojkar fick heta. På de följande platserna i popularitet kom Elias, Onni, Eino och Oliver.

När man beaktar alla de förnamn som gavs nyfödda under 2015, var Maria och Sofia de populäraste flicknamnen bland både finsk- och svenskspråkiga föräldrar. Av pojknamnen var Juhani och Johannes de vanligaste bland finsk-, och Erik och Alexander bland svenskspråkiga.

Statistiken grundar sig på uppgifter om 56 546 barn, som fick namn under fjolåret. Av dessa var 27 541 flickor och 29 005 pojkar. 48 109 barn registrerades med finska som modersmål, och 3 349 med svenska.

Namnuppgifterna kommer från befolkningsdatasystemet, som upprätthålls av Befolkningsregistercentralen och magistraterna.

Läs också

Familj

Till Buu-klubben
Till Hajbo
Till MGP