Hoppa till huvudinnehåll

Nu fimpar föräldrarna i Helsingfors

Tobaksfimp.
Under Helsingfors stads kampanj "Rökfritt Helsingfors" minskade rökningen både bland barnfamiljer och skolelever. Kampanjens slutrapport är nu färdig. Tobaksfimp. Bild: Yle tobaksprodukter,cigaretter,tobaksrökning,tobak,fimpar

En tobak i munnen medan man skuffar på barnvagnen. Det är en allt ovanligare syn i Helsingfors. Rökning i barnfamiljer har minskat under de senaste åren.

Det här framkommer i slutrapporten för kampanjen Rökfritt Helsingfors. Stadens kampanj pågick mellan 2007 och 2015.

Bland mammor till ettåriga barn har den dagliga tobaksrökningen under tiden för kampanjen minskat från 10 procent till 5,7 procent. Bland pappor till ettåriga barn har tobaksrökningen minskat från 15,2 procent till 9,1 procent. Daglig tobaksrökning bland gravida har minskat från 10,6 procent till 6 procent.

Svaren har fåtts genom förfrågningar som har gjorts under rådgivningens granskningar.

Flickor röker mer än pojkar i gymnasiet och yrkesskolan

Också bland skolelever har rökningen minskat. Mellan 2004 och 2013 minskade rökningen från 19 procent till 12 procent bland elever i årskurs nio. Bland elever på årskurs ett i gymnasiet minskade den från 14 procent till 8 procent under samma tid.

Bland elever på årskurs ett i yrkesskolan röker ändå en stor andel fortfarande. Mellan 2008 och 2013 minskade andelen från 36 till 34 procent.

De här uppgifterna är tagna ur enkäter som Institutet för hälsa och välfärd THL har gjort. Både i yrkesskolor och i gymnasier röker flickor mer än pojkar.

Daglig snusanvändning vanligast bland gymnasiepojkar

Fastän rökningen har minskat visar samma enkät från THL att det blivit allt vanligare att snusa. Där har det skett en ökning både bland nior och bland gymnasie- och yrkesskoleelever mellan åren 2008 och 2013.

Andelen som snusar dagligen är högst bland pojkar i gymnasiet. 2013 var andelen 11 procent. Däremot är andelen som gör det oregelbundet högst bland pojkar i yrkesskolan. Det handlar om 24 procent.

Bland flickor är andelen som snusar överlag bara några procent.

Ett av målen för framtiden som staden nu sätter upp är att minska användningen av nikotinprodukter överlag, inte bara cigaretter.