Hoppa till huvudinnehåll

Nya Casinoplanen oroade hundratals Hangöbor

På sommaren är den här terrassen populär.
Den nya planen gör det möjligt att bygga ut Hangö Casino. På sommaren är den här terrassen populär. Bild: YLE/Bubi Asplund casinos terass

Så många som 531 Hangöbor har undertecknat en adress där de försvarar Casinoparken och dess skogsområden. Den nya planen för Hangös värdefulla anrika strandkvarter har varit aktuell sedan 2010 och arbetet är nu på slutrakan.

Adressen är en av anmärkningarna som Hangö stad fick in när förslaget till ny plan för Casino, Plagen och Parkbergen låg ute till allmänt påseende. Områdena är kulturhistoriskt värdefulla och de ligger många Hangöbors hjärta nära.

En skisskarta över hur Casinoområdet, Parkberge och Plagen i Hangö kan se ut om en ny detaljplan godkänns.
Så här kan det se ut i framtiden. Stadsstyrelsen i Hangö tog i måndags dock bort de små sportplanerna vid Casinostråket (Casinoraitti). En skisskarta över hur Casinoområdet, Parkberge och Plagen i Hangö kan se ut om en ny detaljplan godkänns. Bild: Hangö stad plagen i hangö,Hangö,detaljplanering

Staden vill med hjälp av en ny plan göra det möjligt att utveckla turismen utan att förstöra de värdefulla miljöerna. I planen finns bland annat tillbyggen vid Casino, restaurang Park och Plagens kiosk, nya parkeringsplatser, nya tennis- och beachvolleyplaner samt ett nytt stråk mellan Casinos strandpark och Plagens badstrand.
Plagen i Hangö
Plagens strand besöks av många mänskor varje sommar. Plagen i Hangö Bild: Yle/Sofia Ekblom strand hangö

Men nya tillbyggen, nya parkeringsområden, det nya Casinostråket samt nya tennis- och beachvolleyplaner väcker inte enbart förtjusning i Hangöborna.

Byggnadsrätten dubbelt större

Totalt fördubblas byggrätten från 2600 till drygt 5200 kvadratmeter. Byggrätterna i planförslaget är:

  • Casinokvarteret har 2100 kvadratmeter och får 600 kvadratmeter till, totalt 2700.
  • Parks kvarter har 85, får 115, totalt 200 kvadratmeter.
  • Kvarter för servicebyggnader, nu 0, 1500 kvadratmeter ny byggrätt.
  • Tennisbanornas kvarter har nu 367, får 183, totalt 550.
  • Badstranden har 65, får 235, totalt 300.

Staden besvarar kritiken: Parkbergen bevaras men området måste kunna utvecklas

Staden har med hjälp av planeringskonsulten utarbetat bemötanden till anmärkningarna och utlåtandena från olika myndigheter.

Här är några punkter med vilka staden avfärdar oron:

- Parkbergen är till naturvärdena det mest betydelsefulla området och det bevaras i planen intakt. Det övriga området kan man utveckla så att de kulturhistoriska och ekologiska värdena bevaras.

Parkbergen är en grön oas i centrala Hangö. Bild: yle/Petra Thilman parkbergen i hangö

Man har ansett det nödvändigt att möjliggöra nybyggnation för att trygga den verksamet som områdets aktörer bedriver: tennis, restaurang, inkvartering, strandcafé.

- Ett av målen i detaljplanen, parkplanen och byggnadsanvisningarna är att bevara de stora träden i parken. Träden är tänkta att bevaras i enhetliga grupper. Det minskar på belastningen som rötterna utsätts för.

- Casinostråket skapar en ny förbindelse mellan Casinots strandpark och Plagen. Många befarar att stråket blir blåsigt men staden säger att Parkbergen skyddar stråket från den ofta rådande sydvästliga vinden.

Den södra delen av Hangö centrum ska få en uppdaterad plan.
Stråket ska gå från Casino i Östra viken till Plagen vid Kolaviken. Den södra delen av Hangö centrum ska få en uppdaterad plan. Bild: Hangö stad hangö södra centrum

- Det går att ta bort parkeringsplatserna intill Appelgrensvägen så att fotgängare och cyklister får mera rum. Men eftersom verksamheterna samtidigt växer och ökar, behövs det ett nytt parkeringsområde, Parkparkeringen. Parkeringen är utmärkt med beteckningen p/s som förpliktar till att bevara trädbeståndet på området.

- Turismen är en viktig identitetsskapare och inkomstkälla för staden. De nya idrottsplanerna främjar turismen. Beachvolleyplanerna gör det möjligt att ordna högklassiga turneringar i Hangö.

- Målet med planläggningen är att styra nybyggnationen och utvecklingen på området till en helhet som respekterar natur- och kulturhistoriska värden.

Betänkligheter också hos myndigheterna

Staden fick också in utlåtanden av olika myndigheter. De var också kritiska på många punkter.

Närings-, trafik- och miljöcentralen ogillar den "minitornbyggnad" som planen tillåter invid Casinot samt utvidgningen av badhusbyggnadens före detta kontor. Staden vill inte ändra planen på de punkterna.

Museiverket anser att planen beaktar krigshistoriska objekt så dåligt att planen inte kan godkännas. Museiverket kräver bättre utredningar över objekt från den ryska hyresperioden 1940-41. Staden lovar en ny terrängbesiktning under våren.

Hangö Casinos fasad mot Appelgrensvägen.
Landskapsmuseet anser att Casinos tillbygge högst får bli två våningar högt. Hangö Casinos fasad mot Appelgrensvägen. Bild: YLE/Bubi Asplund casino mot appelgrensvägen

Museiverket påpekar också att en del skyddsbeteckningar i planen är felaktiga eller bristfälliga och staden lovar korrigera dem.

Landskapsmuseet undrar bland annat om inte vissa nybyggen är för höga och säger att Casinos tillbygge högst får bli två våningar högt.

Men landskapsmuseet anser att Casinos kontorsbyggnad från 1960-talet kan utvidgas en aning eller rivas helt och hållet så att ett nybygge får plats.

Däremot tycker landskapsmuseet att ett 115 kvadratmeter stort tillbygge till restaurang Park är för stort.

Fladdermössen borde utredas

Hangö miljöförening säger i sitt utlåtande att fladdermössen borde utredas bättre. En del av området är betydelsefullt som mat och förflyttningsrutt för fladdermössen och det borde därför inte belysas. Staden svarar att området ska belysas men så att ljuset inte sprids i onödan.

Små förändringar

Stadsstyrelsen i Hangö godkände bemötandena och de föreslagna åtgärderna på måndagen (14.3).

I praktiken gjordes endast små förändringar i planförslaget.

Badstrandens kiosk får trots allt 300 kvadratmeter ny byggrätt. Förslaget var att minska den till 200 men stadsstyrelsen enades i måndags om 300 kvadratmeter.

En annan förändring som stadsstyrelsen i Hangö gjorde i måndags var att slopa det området som var tänkt för padeltennis. Det gällde en remsa vid stranden mellan det planerade Casinostråket och Parkbergen. Padeltennis spelas på en plan påminnande om en miniatyr av en tennisbana med måtten 10x20 meter och planen är i mitten delad av ett nät som är under 90 centimeter.

- Så här kan vi spara flera träd eftersom så mycket träd ändå måste fällas för bland annat Casinostråket och de nya tennisplanerna, föklarar stadsstyrelseordföranden Jouko Kavander (SDP).

Kavanders röst avgjorde då stadsstyrelsen på Birgitta Grans (Vf) förslag röstade om padelplanerna. Rösterna föll 4-4.

Ny inkörning till kiosken

Kavander vill också lyfta fram att inkörningen till kiosken i framtiden kommer att ske via Appelgrensvägen längs tennisplanernas staket.

- Vi vill inte att man kör från Casino till kiosken längs stranden.

Existerande stigar, det vill säga rutten från Casino till stranden och Appelgrensvägen samt rutten från Hangö norra genom parken till tennisplansstaketet, ska också synas på kartan.

När de här förändringar är gjorda kommer förslaget på nytt till stadsstyrelsen i början av april och sedan till fullmäktige i april.

- Besvärstiden blir i praktiken maj månad, säger Kavander. Han tror det kan komma besvär men vid behov kan delar av planen godkännas och verkställas medan andra delar går genom besvärskarusellen.

Planeringen har varit aktuell sedan 2010. Anmärkningar och utlåtanden samlades in redan i början av 2015 men de kom till stadsstyrelsen först nu.