Hoppa till huvudinnehåll

Patientens valfrihet på tapeten i dag

Vårdare brevid patientsäng
Vårdare brevid patientsäng Bild: Yle/Sofi Nordmyr skötare

I dag väntas delvisa besked om hur valfriheten inom social- och hälsovården i framtiden ska gå till. Temat är mycket laddat.

Det krisade till sig ordentligt i höstas då regeringen skulle besluta om riktlinjer för vårdreformen. Till slut nåddes en överenskommelse.

För Samlingspartiet var det en stor seger att få med en skrivelse om valfrihet inom social- och hälsovården. Klienten skulle i framtiden få välja också privat serviceproducent.

Centern å sin sida fick den svårbegripliga landskapskartan, som innehöll 15 eller 18 olika landskap, beroende på hur man ville se på saken.

Vad allt detta i praktiken betydde visste partierna inte.

På tisdag väntas professor Mats Brommels avslöja delar av hur valfriheten inom social- och hälsovården ska gå till i framtiden. Brommels leder en grupp vid Social- och hälsovårdsministeriet, som har i uppgift att reda ut valfriheten och delar av finansieringen.

Många risker, många fördelar

Det som utredningsgruppen presenterar är bara en mellanrapport, men en intressant sådan.

De potentiella riskerna och samtidigt fördelarna med valfrihet och ny finansieringsmodell är många.

Det många vill ha är en verklighet där beslutsfattandet är enkelt och begripligt och det också finns ett mycket klart ansvar för kostnaderna. God vård och inbesparingar kan man sammanfatta det.

Vertti Kiukas
Vertti Kiukas hoppas på klara besked av arbetsgruppen. Vertti Kiukas Bild: Yle/ AG Karlsson vertti kiukas

Samtidigt förs riskerna fram. Många befarar ökad ojämlikhet stad och landsbygd emellan och ett system där de som arrangerar vården inte bryr sig om vad den kostar.

- Om bollen helt landar hos patienten kan en risk vara att klienten inte kan välja rätt. Alla människor får inte stöd i hur de ska välja. Då kan de slås ut ur hela systemet, och det kan ju inte vara det man vill, säger generalsekreterare Vertti Kiukas vid Finlands social och hälsa r.f.

Hur reagerar regeringspartierna?

Förutom att rapportens innehåll är intressant är också regeringspartiernas reaktioner på den intressanta.

Vårdreformen, som numera är en del av förvaltningsreformen, har stötts och blötts otaliga gånger. Varje gång har det blivit problem på sätt eller annat.

- Centern och Samlingspartiet tänker väldigt olika. Deras reaktioner säger säkert en hel del om hur lätt det blir att föra vidare lagstiftningen, säger Kiukas.