Hoppa till huvudinnehåll

Strålterapi som arbetsredskap

Strålbehandling eller radioterapi är användning av joniserad strålning för behandling av cancer och vissa andra sjukdomar.

Strålbehandling kan både bota och lindra smärta

Strålbehandling kan användas i botande syfte men också användas för till exempel smärtlindring vid tumörsjukdomar som inte längre går att bota. Att joniserande strålning kan användas vid behandling av cancersjukdomar upptäcktes bara några få år efter röntgenstrålarnas upptäckt 1896. Genom att koncentrera strålningen mot tumörområdet kan man i många fall slå ut all tumörvävnad utan att orsaka alltför svåra skador på normalvävnaden.

Vad är joniserad strålning?

Jonisering innebär att en eller flera elektroner i en atom tas bort så att atomen får en positiv laddning, dvs blir en katjon. Det krävs en viss energi för att jonisera en atom. Denna mängd energi kallas joniseringsenergi.

Jonisering används mycket i luftrenare där partiklarna (till exempel damm) laddas negativt och sedan fastnar på ett positivt laddat metallbleck. Jonisering är en mycket effektiv metod för att eliminera många farliga gaser som till exempel formaldehyd, toluen, ammoniak, kolmonoxid.

Celler är känsligast för joniserande strålning i och strax före delningsfasen. Såväl cancerceller som normala celler kan ha varierande känslighet för joniserande strålning. De biverkningar patienten upplever beror bl.a. på stråldosen, vilken och hur stor del av kroppen som bestrålas samt typ av joniserande strålning.

Strålbehandling har få biverkningar

Målsättningen för strålbehandlingen är att om möjligt helt undvika sena biverkningar samtidigt som man har en tillräckligt god effekt på tumörsjukdomen. Joniserande strålning kan också ge upphov till mutationer i arvsmassan inom bestrålat område, vilka i sin tur kan ge upphov till nya tumörer. Risken för den enskilda patienten att drabbas av en sådan sekundär cancer är dock mycket låg.

Att jobba som sjukhusfysiker

Att läsa fysik i skolan är att lära sig problemlösning på avancerad nivå. Men vad kan du arbeta med som fysiker?

Att jobba som sjukhusfysiker är ett intressant och utmanande arbete där du kan arbeta med strålterapi med högenergetisk elektronstrålning eller högenergetisk röntgenstrålning. Isotopdiagnostik med radioaktiva ämnen som Iridium, IR-192.

 • Boris Johnson i Berlin - beredd att kompromissa kring brexitavtal

  Merkel uppgav att EU är beredda att förhandla kring handeln.

  Storbritanniens premiärminister Boris Johnson sade i dag att Storbritanniens nuvarande utträdesavtal med EU är oacceptabelt under en gemensam presskonferens med Tysklands förbundskansler Angela Merkel under Johnsons besök i Berlin.

 • 40 kor på vift i skogen i Laukas - nu ska de avlivas

  Expert: Djur förvildas snabbt ute i skogen.

  I Vehniätrakten i Laukas har en hjord på cirka 40 nötkreatur varit på fri fot i skogen sedan våren. På tisdagen ställdes läget på sin spets då djuren, som trängt sig in på gårdar och vägar, började utgöra en fara för folk i området. Just nu håller hjorden till i skogen nära bondgården.

 • Sopkärl vid rastplatsen i Horsbäck efterlyses

  Problemet lyfts fram i ett invånariniativ.

  Raseborgs stad kommer nu vända sig till Trafikledsverket Väylä med en önskan om att det skulle placeras sopkärl på rastplatsen invid riksväg 25 i Horsbäck.

Vetamix

Nyligen publicerat - Vetamix