Hoppa till huvudinnehåll

Tolkisföräldrar: ”Frustration och besvikelse”

Barn som leker
Barn som leker Bild: Yle/Anna Ruda vasa

Föräldrar till barn i Tolkis skola i Borgå är frustrerade och besvikna på att planerna och tidtabellen för den nya skolan hela tiden ändras. De vill ha klara besked, en gång för alla.

Anna Mansner-Lönnqvist är ordförande för Tolkis Hem och skola. Hon säger att föräldrarna är frustrerad, eftersom alla planer för den nya skolan i Tolkis hela tiden verkar ändra.

Helst skulle föräldrarna se att staden håller sig till det ursprungliga beslutet från 2014, då fullmäktige beslöt att Tolkis skola ska byggas som ett livscykelprojekt.

– Jag tycker att man tappar förtroende för beslutsfattarna, för vad jag har förstått så finns det redan ett beslut, säger Mansner-Lönnqvist.

Kan inte lita på besluten

Det som väcker mest frustration enligt Mansner-Lönnqvist är att besluten ändras i efterskott och att tidtabeller man redan har kommit överens om skjuts framåt.

– Frågan är om man kan lita på beslut som har fattats. Som det ser ut nu kan man inte göra det.

Heidi Kopra har också barn i Tolkis skola, och liksom Anna Mansner-Lönnqvist säger hon att hon är besviken på att beslutsfattarna inte håller det som de har lovat.

Det är frustrerande att man inte vet vad man ska säga åt barnen. Min äldsta har varit i barackerna i två år nu och hon funderar mycket på om hon alls ska hinna gå i en normal skola.― Heidi Kopra

Kopra säger att hon inte litar på beslutsfattarna på samma sätt då ingenting verkar hålla.

– Jag förstår nog att planer förändras och att man måste göra kompromisser, men när planerna hela tiden ändras så förstår jag inte längre.

Barackerna är en nödlösning

Hem och skolas ordförande Anna Mansner-Lönnqvist hoppas att beslutsfattarna under våren blickar tillbaka och går igenom vad de redan har kommit överens om och beslutat gällande Tolkis skola.

Föräldrarna vill ha ett nytt, fungerande skolhus, eftersom barackerna inte är mer än en tillfällig lösning.

– Barackerna fungerar förstås bättre än den gamla skolan där det var inneluftproblem. Det går som en nödlösning, men jag ser inte att det fungerar år efter år, säger Mansner-Lönnqvist.

Hon säger att det kan bli svårt att jobba enligt den nya läroplanen som träder i kraft i höst. Lokalerna är inte ändamålsenliga om man ser till den.

Sympatiserar med Tolkkisten koulu

En orsak till att tjänstemännen ville utreda ett andra alternativ för skolbygget i Tolkis var att Tolkkisten koulu fick inneluftproblem.

Ursprungligen skulle en svensk skola med Tolkis och Gammelbacka skolor och ett nytt dagis byggas i Tolkis. Det nya alternativet innefattar i stället ett tvåspråkigt skolcentrum med förskola och inget dagis.

Känner de svenskspråkiga föräldrarna sympati gentemot Tolkkisten koulu i och med att de själva har varit i samma situation?

Absolut, säger Anna Mansner-Lönnqvist.

– Samtidigt tycker jag att problemet här är att all planering har gjorts utgående från det gamla beslutet. Allt är uppbyggt enligt att det ska bli en svensk skola.

– Det här har dykt upp ganska sent, och om man tar med finska skolan tror jag nog att en stor del av planeringen måste göras om. Då skjuts allt framåt igen.

"Utred grundligt"

Heidi Kopra hoppas att beslutsfattarna grundligt utreder alternativ två innan de fattar några som helst beslut.

– Man kan inte bara slå ihop finska och svenska skolan och sedan tänka att allt är bra. Det är många saker som borde beaktas, säger Kopra.

Hon vill också att beslutsfattarna ska hålla sig till det slutliga beslutet och inte ändra på det längre.

Föräldrarna behöver klara besked, så att de vet vad de ska säga åt sina barn.

– Sedan får det tar så länge som det tar bara det är grundligt gjort.

Tolkis skola i Borgå

Maj 2005 Yle Östnyland rapporterar att Tolkis skola får en nybyggnad på 1400 kvadratmeter. Planen blir aldrig verklighet.

Januari 2007 daghemmet stänger p.g.a. dålig inneluft. Barnen flyttar till Haikobrinkens daghem.

November 2011 Hem och skola i Tolkis önskar renovering och utvidgning av den gamla skolan, som byggdes år 1958.

Mars 2013 skolan lider av dålig inneluft. Det blir klart att den måste stängas.

Augusti 2013 skolans elever flyttar in i baracker. Utredning visar att Tolkis har stort behov av daghemsplatser.

Oktober 2013 skolnätsutredning: Borgå ska satsa på Tolkis skola.

November 2013 beslut att stänga Gammelbacka skola. En del elever går i framtiden i nya Tolkis skola.

Oktober 2014 den nya skolan ser ut att bli försenad. Eleverna kan flytta in först 2017, inte 2016.

Augusti 2015 gamla skolhuset rivs. Barackerna flyttas eftersom de stod där den nya skolan ska byggas.

Oktober 2015 Lemminkäinen väljs till huvudentreprenör för livscykelprojektet där Tolkis skola ingår.

December 2015 alternativ B, en samordnad lösning med svensk och finsk skola presenteras av stadens ledande tjänstemän. Bildningsnämnden röstar ner förslaget att utreda det. Stadsstyrelsen går emot nämnden och anser att förslaget ska undersökas. Förslaget överraskar en del beslutsfattare och får kritik.

Februari 2016 utredningen om alternativ B skulle vara klar för fullmäktige. Den är försenad och enligt ny bedömning klar i mitten på april. Ny information om elevprognoserna i området kan påverka planeringen.

April 2016 alternativ A och B presenteras i styrelsen och i fullmäktige? Styrelsen föreslår någondera för fullmäktige.

Juni 2016 fullmäktige fattar det slutliga byggbeslutet?

November 2017 nya Tolkis skola är färdig?

Läs också