Hoppa till huvudinnehåll

Utländska studenter vill stanna i Finland

Dörr vid Åbo Akademi
I Åbo finns det sammanlagt kring 1900 utländska studenter. Dörr vid Åbo Akademi Bild: Yle/Andy Ödman Åbo Akademi,Universitet och högskolor

I en enkät gjord av Migrationsinstitutet svarar två tredjedelar av de utländska studenterna vid universiteten och högskolorna i Åbo att de väldigt gärna stannar kvar i Finland efter avslutad examen.

Enkäten visar också att hälften av alla utländska studenter vid Åbo universitet och 40 procent av de utländska studenterna vid Åbo Akademi har fått jobb i samband med att de varit på arbetspraktik.

Problemet är att det är svårt att få arbetspraktik om man inte talar finska eller svenska och i Migrationsverkets enkät framgår det att studenterna hoppas att det skulle ordnas fler finskakurser vid universiteten.

Motiverade att läsa finska

Elisabeth Glatz kommer från Österrike och hon studerar folkloristik vid Åbo Akademi. Svenska har hon lärt sig via sina studier och vänner och nu läser hon finska både på Arbis och vid Åbo universitet.

Elisabeth Glatz
Elisabeth Glatz trivs bra i Åbo. Elisabeth Glatz Bild: Andy Ödman/Yle elisabeth glatz

Enligt Glatz är finska ett språk som kräver goda kunskaper i grammatik och därför är finskakurserna viktiga för henne, men eftersom hon är inskriven vid Åbo Akademi så har hon svårt att rymmas med på Åbo universitets ofta fullsatta kurser. Till kurserna har universitetets egna studenter förtur.

- Det är svårt att planera långsiktigt då man får veta dagen innan om man ryms med på en kurs eller inte, konstaterar Glatz som tror att det finns stor motivation bland de utländska studenterna att läsa just finska.

Egenföretag intresserar

Migrationsverkets enkät, som besvarades av drygt 300 studenter som studerar för slutexamen i Åbo, visar också att de utländska studenterna i högre grad än finländska studenter är intresserade av att bli egenföretagare.

Samtidigt önskar de utländska studenterna att TE-centralen skulle ordna fler kurser på engelska om hur man bildar eget företag i Finland.

Internationellt tänk ger klirr i kassan

Emrah Yildir är hemma från Turkiet och han är doktorand vid enheten för farmaci vid institutionen för biovetenskaper vid Åbo Akademi.

Emrah Yildir
Enligt Emrah Yildir blir de finländska företagen hela tiden bättre på att använda sig av utbildad personal från utlandet. Emrah Yildir Bild: Yle/Andy Ödman emrah yildir

Yildrir berättar på engelska att han både praktiserat och jobbat vid olika läkemedelsföretag i Åbo och att han alltid blivit väl mottagen.

Enligt Yildir verkar företagen ha märkt att det lönar sig att vara internationella och så har de insett att utbildad personal också från andra länder än Finland är en tillgång.

Läs också

Nyligen publicerat - Åboland