Hoppa till huvudinnehåll

Ännu fler föräldrar ska sluta röka - rådgivningen får kolmonoxidmätare

Brinnande cigarrett.
Tobaksrökningen har minskat kraftigt bland Helsingforsbor. I höst införs kolmonoxidmätare för att fortsättningsvis motivera rökare att avstå från tobak. Brinnande cigarrett. Bild: Yle/Rolf Granqvist cigarrett

Allt färre Helsingforsföräldrar röker. För att rökningen ska fortsätta minska tar stadens vårdcentraler kolmonoxidmätare till hjälp. Gravida i Helsingfors får mäta sin kolmonoxidhalt från hösten.

Tobaksrökningen har minskat drastiskt bland blivande föräldrar och småbarnsföräldrar i Helsingfors, det visar slutrapporten för projektet Rökfritt Helsingfors. Bland föräldrar till ettåriga barn röker 9.1 procent och bland mammor till ettåriga barn 5,7 procent. 6 procent av de gravida i Helsingfors röker.

Läget är bättre i Helsingfors än resten av landet: enligt Institutet för hälsa och välfärd röker 15 procent av de gravida i Finland, vilket är mer än i något annat land i Norden.

Ny mätare till hjälp

Caspar Löf, barnläkare på Åggelby hälsocentral, berättar att rådgivningarna arbetar aktivt för att stöda föräldrar till att avstå från tobak. Det kommer att införas ett nytt hjälpmedel i form av en kolmonoxidmätare, som hälsocentraler i Helsingfors kan använda från och med nästa höst.

- Den kommer att på ett mer objektivt sätt klargöra för mamman vad hon själv har kunnat göra för att barnet ska må bättre, säger Löf.

Genom att mäta kolmonoxidhalten i utandningsluften kan mamman tydligt följa med förändringarna och effekterna av att sluta röka.

Frågeformulär bedömer situationen

Rådgivningarna belyser från början av graviditeten riskerna med tobaksanvändning.

- Genast på första mödrarådgivningskontrollen, ungefär vid åtta veckors skede, tar vi upp tobaksrökningen med hjälp av ett frågeformulär, säger Löf.

Barnläkare Caspar Löf
Caspar Löf, barnläkare på Åggelby hälsocentralen, berättar att rådgivningarna arbetar aktivt för att stöda föräldrar till att avstå från tobak. Barnläkare Caspar Löf barnläkare,caspar löf

Farligt både under och efter graviditet

Under en graviditet är det viktigt att fostret får tillräckligt med syre. Nikotinet i tobaken minskar syre- och näringsmängden för fostret eftersom ämnet gör att blodflödet i moderkakan och livmodern minskar. Om mamman röker tar barnet även upp dubbelt så mycket kolmonoxid som modern och kolmonoxidmängden stannar kvar längre hos fostret.

Vi är mera intresserade av olika livsstilar idag än vad man var exempelvis på 70-talet. Idag finns många ideologier som betonar en hälsosam livsstil och jag tror att det har hjälpt till att minska på användandet av droger.― Caspar Löf, barnläkare

Att leva i en miljö där rökning förekommer är skadligt för barn även efter födseln.

- Barn är känsliga för att få andningsvägsinfektioner. I hemmen där rökning förekommer är bakteriefloran en annan än i ett hem som är rökfritt. I munhålan finns bakterier och virus som orsakar mera andningsvägsinfektioner som exempelvis öroninflammation bland barn. Det finns även ökad risk för barnet att få astma, säger Löf.

Befolkningen vill leva hälsosammare

Trots att rådgivningar informerar om tobaksrökningens risker tror Löf att minskningen också beror på att många vill leva hälsosamt.

- Vi är mera intresserade av olika livsstilar idag än vad man var exempelvis på 70-talet. Idag finns många ideologier som betonar en hälsosam livsstil och jag tror att det har hjälpt till att minska på användandet av droger, säger Löf.

Läs också