Hoppa till huvudinnehåll

Finlands romer mer positiva till skolgång

Romsk flagga
Romsk flagga Romsk flagga Bild: Sveriges Radio/Pelle Ellström romsk flagga

Romerna i Finland ställer sig mycket positiva till utbildning, och deras utbildningsnivå har stigit drastiskt på 60 år. Det visar en undersökning utförd av Utbildningsstyrelsen.

Idag har över 80 procent av Finlands romer fått avgångsbetyg efter slutförd grundläggande utbildning. För 60 år sedan var motsvarande andel bara 25 procent.

I relation till hela folkmängden är det ändå vanligare att romska medborgare inte går ut grundskolan. De unga männen ligger härvidlag sämre till än flickorna.

Utbildningsstyrelsens kartläggning av romernas utbildningsbakgrund är en av de åtgärder som ingår i det nationella rompolitiska programmet. Enkäten om den romska folkgruppens relation till studier och deras behov av utbildning besvarades av mer än 320 personer.

Stort intresse för fortsatta studier

Romerna i Finland känner väl till möjligheterna med yrkesutbildning, men gymnasie- och högskolestudier är fortfarande sällsynt bland dem.

Romernas inställning till att fullgöra läroplikten och till utbildning allmänt taget har förbättrats ordentligt. Av de svarande som saknar avgångsbetyg från grundskolan, skulle var tredje vilja sluföra utbildningen. Runt hälften är intresserade att bedriva studier i vuxen ålder.

Ännu på 1950- och 60-talen hade skolgången ingen större betydelse i romernas liv. När den romska folkgruppen under 70-talet övergick till en mer bofast tillvaro blev även skolgång möjligt, men frånvaro och diskriminering var fortfarande vanligt.

Inte förrän på 1990-talet vidtog den egentliga integrationen av romerna vad gäller utbildning. De senaste årtiondena har också annars medfört ökad kulturell mångfald i skolan.

Läs också