Hoppa till huvudinnehåll

Våldtäkt på läsordningen en lösning?

pulpeter
pulpeter Bild: Yle/Madeleine Boström klassrum

Vi har världens bästa sexualundervisning i Finland. Det här har gett resultat som går att mäta i minskat antal aborter och färre könssjukdomar. Tänk om vi också kunde bli bäst i världen på att prata om sexulla trakasserier i skolan. Och tänk, om det här kunde ge resultat i ett minskat antal sexuella övergrepp i finska hem.

Under den senaste månaden har vi på X3M ordnat två diskussioner där vi pratat om sexuella trakasserier, våldtäkt, varför män begår majoriteten av dessa övergrepp och vad vi tillsammans kan göra för att minska på våldet.

Då vi hade fyra män i studion sades det bland annat att den mansroll pojkar uppfostras till inte tillåter pojkar att visa olika känslor eller sårbarhet. Det finns strikta sociala ramar för hurdan man ska vara som kille och det här begränsar hur man (inte) pratar om saker och uttrycker sina känslor.

Då vi hade fyra kvinnor i studion pratade vi också om hur vi fostras in i våra könsroller och att en av lösningarna till det sexuella våldet kunde vara att skolan skulle ta en mer aktiv roll i att prata om respekt, ansvar och kommunikation i samband med relationer, sex och samlevnad.

Finland har världens bästa sexualundervisning

Suss Åhman utbildar alla lärare som ska undervisa i sexualkunskap på svenska i Finland. Hon säger att Finland har den bästa hälso- och sexualundervisningen i världen.

- Finland är det enda landet där sexualundervisningen är obligatoisk för alla elever på högstadiet och i gymnasiet. Det är en tydlig del av hälsokunskapen och går inte att välja bort.

I Sverige till exempel är sexualundervisningen utspridd som en del av olika läroämnen och flera olika lärare är ansvariga för att undervisa i ämnet. Det här kan göra att det känsliga ämnet lätt faller mellan stolarna då ingen har ett huvudsakligt ansvar för det.

- I finska skolor hålls sexualundervsiningen inom ramarna för hälsokunskap och det är en lärare som håller i undervisningen. Alla som undervisar i sexualkunskap har läst minst 5 högskolepoäng i ämnet, det här är unikt för finska lärare, berättar Suss.

Det är mycket som ska rymmas in i de 5 högskolepoäng som de svenskspråkiga lärarstudenterna läser och ungefär 1-2 timmar ägnas åt sexuella trakasserier. Den nationella läroplanen ger riktlinjer för vad undervisningen ska innehålla. Men hur mycket sexuella trakasserier, våldtäkt och frågor som berör sexuellt ofredande behandlas är långt upp till den enskilda skolan.

Tror du att det skulle ha en betydelse om vi pratade mer om sexuella övergrepp i undervisningen?

- Rent logiskt skulle man ju tro att det inverkar. Det du satsar på ger i regel utdelning. Men förändring i antal sexuella trakasserier och våldtäkt är svårare att mäta än aborter och könssjukdomar. De här frågorna skulle gärna få ta en större plats i den nationella läroplanen. Men den politiska viljan är en annan sak och i slutändan ligger det på utbildningsstyrelsens bord.

Suss påpekar också att skolans inflytande inte är det enda som påverkar. Olika sociala miljöer och uppfostran inverkar på våra attityder. Unga blir inte bara utsatta av andra unga utan också av vuxna. Men i det långa loppet tror hon att det skulle ha en betydelse om sexuellt våld skulle ingå tydligt i läroplanen.