Hoppa till huvudinnehåll

Broos: Många faror med ministeriets trafikexperiment

Bild: Yle/Johanna Ventus färja till keistiö

Nagunämnden försöker förklara för trafikministeriet att det inte går att skapa någon fungerande marknad för skärgårdstrafiken.

Nämnden ska ikväll enas om att ge sin åsikt till ministeriet kring deras planer på att göra stora förändringar i förbindelsebåtstrafiken i skärgården.

I förslaget till utlåtande sägs bland annat att vissa förändringar säkert kan göras för att göra trafiken mera ändamålsenlig och kanske i vissa fall billigare. Men nämnden kan inte acceptera experiment som innebär en försämring, även om den försämringen skulle vara tillfällig.

Också en tillfällig försämring av trafiken leder sannolikt till en befolknings- och företagsflykt som inte går att reparera, menar Johan Broos, som är ordförande för Nagunämnden, i sin föredragning.

Broos konstaterar att vissa sjötrafikrutter som transporterar enbart personer antagligen kan skötas på privatbasis, och ger trafiken till Örö som ett exempel.

De flesta rutter har dock i dagens läge ett alldeles för litet passagerarunderlag också sommartid, och vintertid gäller detta alla rutter i vår skärgård, skriver Broos.

Förbindelsebåten Satava
Förbindelsebåten Satava Bild: Johan Åminne m/s satava

Vinter- och menförestrafik kräver en mycket dyr utrustning, som för ett trafikföretag förutsätter ett ganska långt avtal med tryggad inkomst, annars är det affärsmässigt ett mycket dåligt och direkt förkastligt beslut att investera i sådan utrustning, skriver Broos.

Broos fortsätter med att konstatera att den tunga trafiken är ett annat problem, också den kräver dyrbar utrustning.

Korrekta marknadsmässiga priser för dessa transporter blir så höga att det också får konsekvenser för bybutikerna, skriver Broos.

"Inga kunder skulle köpa varorna i butikerna till de priser som då skulle vara nödvändiga. Likaså skulle till exempel boskapsskötsel med därtill hörande miljövård bli ekonomiskt helt omöjligt att
bedriva i skärgården. Kostnaderna för alla investeringar som kräver material skulle också bli märkbart högre vilket säkert skulle minska intresse att göra sådana", konstaterar Broos.