Hoppa till huvudinnehåll

”Färre parkeringsplatser skulle sänka bostadspriserna”

Bostäderna skulle kunna vara upp till 30 procent billigare. Dags att slopa parkeringsnormerna helt och hållet, det anser stadsplanerare på företaget Sito.

Parkeringsnormer leder till dyrare och större bostäder. Det säger Pekka Vehniäinen, stadsplanerare i stads- och infraplaneringsföretaget Sito.

Han visar upp en karta över parkeringsplatser i Esbo. Det finns ca 420 000 av dem och ytan som är reserverad för bilplatser är större än Mankans, Norra Hagalund och Hagalund ihop.

Pekka Vehniäinen
Pekka Vehniäinen på Sito är kritisk till parkeringsnormerna som styr stadsplaneringen. Pekka Vehniäinen Bild: Yle/Carina Bruun esbo

”Man räknar och förutspår fel”

Kritiker anser att man inte använder tillräckligt med fakta och statistik när man förutspår behovet av bilplatser.

- Nuförtiden är det gratis att parkera på många ställen. Det finns bilar som bara står och används väldigt sällan. Bland annat räknas de här bilarna med i statistiken och därför tror man att det behövs fler parkeringsplatser än vad som är nödvändigt, säger Vehniäinen.

I största delen av städernas bostäder, särskilt i höghus, bor en eller två personer. De har noll eller högst en bil.― Pekka Vehniäinen, stadsplanerare

Esbo, parkeringslatser
Esbo, parkeringslatser Bild: Yle/Johan Lindström parkeringsplatser,parkeringsplatser

”Standardfamiljen får inte bestämma”

Han är framför allt kritisk till den bostadsspecifika parkeringsnormen.

- Politikerna föreställer sig en så kallad standardfamilj som behöver en eller två bilar. Det stämmer inte. I största delen av städernas bostäder, särskilt i höghus, bor en eller två personer. De har noll eller högst en bil, säger han.

Den bostadsspecifika normen leder till att man bygger färre små bostäder, eftersom fler bostäder innebär krav på fler parkeringsplatser.

- Det finns ett behov av små bostäder, men eftersom det är dyrt på grund av parkeringsnormerna, bygger man större än annars.

Parkeringshall i Esbo. sello

Alla betalar, även de utan bil

- Det är i sista hand de bilfria som betalar för parkeringsplatserna, menar Vehniäinen.

- En parkeringsplats kostar ca 40 000 euro i stadskärnan. Men marknadspriset är ca 10 000 euro. Betalar bilisten endast tiotusen, betalar någon annan resten av summan, säger han och syftar på att parkeringsplatserna påverkar bostadspriserna.

Hur mycket skulle bostadspriserna gå ner ifall man planerade utan normerna?

- Är man i ett småhusområde, kan det gott finnas bilplatser och där påverkas priserna inte speciellt mycket. Men i centrum, områden nära järnvägsstationer och kollektivtrafik, där kunde priserna gå ner 20-30 procent.

På många ställen skulle det finnas plats för fler bostäder, men inte plats för fler parkeringsplatser.― Pekka Vehniäinen, stadsplanerare

Parkeringsnormer

Staden föreskriver en parkeringsnorm i detaljplanen för ett område. Den kan vara bostadsspecifik eller kvadratmeterspecifik.

Den bostadsspecifika normen innebär en viss mängd parkeringsplatser per bostad.

Den kvadratmeterspecifika normen innebär en viss mängd parkeringsplatser per kvadratmeter.

Slopa normerna

Vehniäinen är inte lika kritisk till de kvadratmeterspecifika normerna, men anser att inte heller de behövs. Bland annat är normerna problematiska i redan existerande förorter.

- På många ställen skulle det finnas plats för fler bostäder, men inte plats för fler parkeringsplatser. Då är det normerna som förhindrar att man bygger till.

trafikmärke om parkering
Det kostar ca 40 000 att bygga parkering i stadskärnor. trafikmärke om parkering Bild: Yle/Stefan Härus trafikmärke

Marknaden ska bestämma

Ifall man inte följer parkeringsnormer, hur ska man bestämma mängden parkeringsplatser?

- Det borde finnas lokala parkeringsbolag som har hand om parkeringen. När man bygger på ett nytt område, skulle bolaget räkna ut hur många parkeringsplatser som behövs. De som behöver bilplats är sedan tvungna att betala för sin plats.

Det skulle i så fall kosta upp till 40 000-60 000 euro.

Bilplatsen ska inte vara den första saken som samhället subventionerar.― Pekka Vehniäinen, stadsplanerare

Hur ska en familj med mindre pengar någonsin ha råd med bil?

- Man måste betala för att ha bil. Varför ska grannen betala för att en del har bil?

Hur skulle man klara sig i Esbo utan bil ifall man inte har råd med parkeringsplats?

- Bilplatsen ska inte vara den första saken som samhället subventionerar.

Bilar parkerade i centrum av Helsingfors på Tölötorg. Bild: YLE/Fred Wilén söndag

Esbo och Helsingfors går åt rätt håll

Vehniäinen anser att Esbo och Helsingfors går åt rätt håll när det kommer till att uppmuntra folk att cykla, använda kollektivtrafik och minska på bilanvändandet genom färre bilplatser. Men enligt Vehniäinen borde städerna vara modigare.

- Politikerna borde titta på statistiken i stället för att utgå från den så kallade standardfamiljen.

Pekka Vehniäinen tror inte att normerna kommer att slopas helt och hållet.

- Jag tror att det är politiskt svårt, eftersom man blivit så van med gratis parkering. Faktum är att det aldrig är gratis och räkningen borde gå till dem som använder bilar.

Esbo stad minskar på parkeringsplatser

I fjol fick Esbo nya anvisningar för parkeringsnormerna och i centren minskar kraven på parkeringsplatser.

- Nu är minimantalet en halv bil per bostad. Då räknar man med att det finns människor utan bil. De nuvarande anvisningarna förutsätter att vi bygger 40 till 50 procent färre bilplatser än tidigare. Så visst prioriterar vi annat än bilar i centrum, säger trafikplaneringschefen vid Esbo stad, Markku Antinoja.

Markku antinoja
Markku Antinoja berättar att Esbo stad uppmuntrar till kollektivtrafik och cykling genom att minska på parkeringsplatserna i Esbo. Markku antinoja Bild: Yle/Carina Bruun esbo

Han menar att det är svårt att förutspå hur många bilplatser som kommer att behövas på ett visst område.

- Vi kan inte räkna alla familjer skilt och under en period på tio år kan allting ändras. Till ett område kan det flytta familjer med bil eller familjer utan bilar. Men det måste finna tillgång till parkeringsplatser.

Hur mycket skulle man kunna sänka bostadspriserna utan normerna?

- De är sant att det kan kosta 30 000-50 00 att bygga en parkeringsplats i stadskärnor och att det blir en del av byggnadskostnaderna. Men byggnadskostnaderna är inte samma sak som bostadspriset. Det är fortfarande efterfrågan och utbud som bestämmer.

Antinoja säger också att gamla existerande förorter där det byggs till inte måste följa gamla normer som gör det problematiskt att bygga mer bostäder.

- För tillfället undersöker vi till exempel tättbebyggda Olars. Ifall man skulle bygga mer bostäder där, är vi inte tvungna att följa de gamla normerna om bilplatser, utan de nya.

Läs också

Nyligen publicerat - Huvudstadsregionen