Hoppa till huvudinnehåll

Helsingfors leds i framtiden av en borgmästare - över etthundra inlägg i fullmäktigedebatten

En fullmäktigesal med ledamöter sittande vid sina bord.
Stadsfullmäktige röstade igenom borgmästarmodellen. En fullmäktigesal med ledamöter sittande vid sina bord. Bild: Yle / Catariina Salo helsingfors stadsfullmäktige

Stadsfullmäktige bestämde sent på onsdag kväll att godkänna förslaget om en organisationsförändring inom stadsledningen. Det finns dock en oro om allt för stor maktkoncentration i och med den nya organisationsmodellen.

Fullmäktige kommer efter varje kommunalval att välja en borgmästare och fyra biträdande borgmästare.

Med borgmästarmodellen har man sökt ett mera demokratisk ledarskap av staden, där en borgmästare och tre biträdande borgmästare väljs politiskt och sitter under en valperiod.

Under kvällen fördes en lång och intensiv debatt om förslaget som stadsdirektör Jussi Pajunen lade fram i början av mötet. Över etthundra inlägg hördes under maratondebatten.

Oro över maktkoncentration

Vänstern lyfte fram en oro om så kallade supernämnder. Som förslaget ser ut nu skulle ämbetsverken slås ihop till fyra sektorer och en centralförvaltning.

Även Socialdemokraterna oroade sig för att kanslichefen skulle få för mycket makt.

Både Samlingspartiet och Gröna stödde förslaget som beretts.

Svenska folkpartiet stödde förslaget men sa att man måste fästa stor vikt vid att bevara och utveckla det tvåspråkiga Helsingfors. Partiet lade fram sin åsikt om att det ännu finns mycket att förbättra i förslaget.

Diskussioner om återremittering till stadsstyrelsen fördes också, men röstades ner.

Omröstningen om den föreslagna borgmästarmodellen utföll slutligen till förslagets fördel. Det betyder att Helsingfors kommer att få en borgmästare från och med juni nästa år.

Läs mera:

Borgmästare eller inte - Helsingfors beslutar om ny ledningsmodell

På onsdag kväll ska Helsingfors stadsfullmäktige fatta beslut om en stor omorganisering av stadens ledning. På förslag finns att stadsdirektörerna ersätts av borgmästare.