Hoppa till huvudinnehåll

Lista på läkemedel hjälper vårdpersonal

Kaisa Ruhkala (t.v.) och Rosanna Knipström vill att läkemedelskort ska hjälp värdpersonal
Kaisa Ruhkala (t.v.) och Rosanna Knipström. Kaisa Ruhkala (t.v.) och Rosanna Knipström vill att läkemedelskort ska hjälp värdpersonal Bild: Yle vasa centralsjukhus

I Finland använder man mycket läkemedel. Personer som bor hemma och är över 75 år använder i genomsnitt sju olika mediciner. Samtidigt använder äldre personer med många läkemedel tre olika mediciner per sjukdom.

På torsdag uppmärksammade Vasa Centralsjukhus läkemedelsdagen genom att ordna rådgivning om läkemedelskortet. Läkemedelsdagen ordnas nationellt den 17 mars varje år. Eftersom man i Finland är stora läkemedelskonsumenter är det viktigt att man har ett läkemedelskort där det står vilka mediciner man använder.

Ingen gemensam informationsbas

Rosanna Knipström och Kaisa Ruhkala från Vasa Centralsjukhus anser att det är många som inte vet att olika vårdanstalter inte delar patientinformation.

– Ett problem i dagens läge är att folk tror att deras mediciner finns samlade någonstans, som i det nya Kanta-systemet, men det är så nytt att all information inte ännu finns där. Det finns ingen gemensam bas mellan sjukhuset och hälsostationerna, ingen växelverkan sinsemellan, säger Knipström.

Det är här läkemedelskortet kommer in i bilden. Det ska fungera som en länk mellan de olika vårdanstalterna och ge en tydlig bild av patientens läkemedelsanvändning åt vårdpersonalen.

Kortet till för vårdpersonalen

Knipström berättar om kortets betydelse när man kommer till sjukhuset.

– Det är viktigt att ha med sig ett ifyllt kort så att läkarna vet vilka mediciner man använder, så att det inte blir några allvarliga interaktioner med andra läkemedel, säger Knipström.

Ruhkala tillägger att läkemedelskortet är det bästa och enklaste sättet för läkarna att få veta vad patienten använder för medicin då de kommer in.

– Man får information också från recept, men det bästa är att få informationen direkt från patienten i form av ett läkemedelskort där man lätt kan se hur personen på riktigt använder olika mediciner under den aktuella tiden.

Alla läkemedel ska finnas med

På läkemedelskortet ska framgå vilka mediciner man använder, medicinens styrka och hur ofta man använder dem. Även naturmediciner, kosttillskott och vid behov-mediciner, som till exempel värkmedicin, ska finnas med på listan, eftersom även de kan reagera med olika mediciner.

Eventuella allergier är också viktiga att fylla i och man ska komma ihåg att uppdatera kortet om man ändrar medicineringen.

Johanna Långbacka, praktikant

Läs också

Nyligen publicerat - Österbotten