Hoppa till huvudinnehåll

Skolor kan stängas innan förvaltningsdomstolen sagt sitt - hur kan föräldrar påverka?

Demonstration utanför fullmäktigesalen
Protesterna mot stängningen av Friggesby skola ljöd för döva öron. Demonstration utanför fullmäktigesalen Bild: Yle/Mattias Fagerholm friggesby skola

Kommunfullmäktige i Kyrkslätt beslöt på måndagkväll att Friggesby skola ska stängas. Men vad betyder det i praktiken och vad finns det för möjligheter för föräldrar att påverka beslutet?

Den första augusti 2016 kommer Friggesby skola i Kyrkslätt att stängas och de 24 elever som nu lär sig läsa, skriva och räkna i den gamla byskolan kommer att flytta till den större Winellska skolan.

I kommunen jobbar man fortfarande på att reda ut alla små detaljer och genom ett föräldramöte som sammankallas de närmsta dagarna ska man försöka svara på oroliga föräldrars frågor.

- Det är klart att föräldrarna vill veta vad som pågår, säger Hannele Kujala som är chef för bildningsväsendet i Kyrkslätt.

Besvär ska lämnas in snabbt

Om en kommuns fullmäktige fattar ett beslut som kommuninvånarna inte är nöjda med kan man lämna in ett besvär till förvaltningsdomstolen. Men det är rätt bråttom, från att beslutet kommit har en kommuninvånare bara 30 dagar på sig att klaga.

Alla kommunens medlemmar, som privatpersoner och företag, har rätt att besvära sig i beslut med allmän besvärsrätt.― Ida Sulin, jurist

Så den dagen det protokoll där beslutet finns kommer till allmänt påseende ska man skynda sig att lämna in besväret.

- Alla kommunens medlemmar, som privatpersoner och företag, har rätt att besvära sig i beslut med allmän besvärsrätt, säger Ida Sulin som är jurist på Kommunförbundet.

Beslut med allmän besvärsrätt är stora beslut som fattas i en kommun eller en stad. Det gäller till exempel inte beslut om en närståendes vård eller dylikt.

Stängning möjlig trots oklar utkomst

Trots att det kan ta olika länge att få ett beslut från förvaltningsdomstolen kan en kommun ändå stänga en skola. Det finns en paragraf i kommunallagen som säger att kommunerna kan förverkliga ett beslut innan det vunnit laga kraft.

- Men kommunen måste se till att det finns möjlighet att backa ifall förvaltningsdomstolen upphäver beslutet, säger Sulin.

Alltså måste det finnas praktiska möjligheter att öppna en skola igen, om det blir förvaltningsdomstolens utfall.

För att ett beslut som kommunen gjort ska kunna upphävas av förvaltningsdomstolen måste det ha skett ett fel någonstans i beslutsprocessen.

Man kan också begära om verkställningsförbud, det vill säga att kommunen inte får stänga en skola förrän förvaltningsdomstolen sagt sitt. Ida Sulin menar ändå att sådana beslut i allmänhet inte brukar fattas av domstolarna.

Friggesbyföräldrar lämnar in besvär

För att ett beslut som kommunen gjort ska kunna upphävas av förvaltningsdomstolen måste det ha skett ett fel någonstans i beslutsprocessen, förklarar Sulin. Något måste ha gått fel till.

Säger du att det oftast inte går att få kommunala beslut upphävda?

- Nej det säger jag inte. Det är ganska svårt att få de här processerna rätt.

Med andra ord kan ett beslut inte upphävas för att en kommunmedlem skulle tycka att det är ett trist beslut, utan något måste ha gått fel i den kommunala beslutsprocessen.

Kim Åström, som är en av de aktiva Friggesbyföräldrarna säger att han kommer att lämna in ett besvär.

- Redan i början när den här processen inleddes var det ganska klart att allt inte stod rätt till och därför aktiverade jag mig också i frågan, säger Åström.

Han menar att det finns vägande skäl att anta att det inte finns tillräckliga utrymmen i Winellska skolan, dit Friggesbybarnen ska flyttas.

Inga godkända besvär 2015

År 2015 fattade Helsingfors förvaltningsdomstol sammanlagt tre beslut om besvär som handlade om nedläggning av skolor eller stängning av vissa delar av en skola. I år har det fattats två liknande beslut. I alla de här fallen har besvären förkastats.

Från Helsingfors förvaltningsdomstol säger man ändå att det inte går att dra några slutsatser gällande utgången i andra ärenden eftersom fallen är väldigt individuella.

Ida Sulin på Kommunförbundet har inte hört om något fall där en skolas stängning skulle ha upphävts i en domstol. Hon menar ändå att det finns breda möjligheter för såväl privatpersoner som kommuner att påverka rättsprocesser.

- Men det kräver stor aktivitet från såväl föräldrar som kommun.

Läs också

Nyligen publicerat - Huvudstadsregionen