Hoppa till huvudinnehåll

Vöråenkät gav 550 svar

Huvudingången till Vörå kommuningård
Huvudingången till Vörå kommuningård Bild: Yle/Sofi Nordmyr vörå kommungården

Den kanske mest intressanta punkten i enkäten är den där man ombeds skicka en hälsning till beslutsfattarna. Annars handlade enkäten om vad invånarna tycker om kommunen, trivsel, trygghet och tolerans.

Det hela tog fart med att man skulle kolla vad företagen tycker. Sedan svällde enkäten ut till att fråga också kommuninvånarna och kommunens personal.

- Vi hoppas få tips hur saker och ting kan göras på ett annorlunda sätt, säger kommundirektör Mikko Ollikainen.

Ollikainen tänker sig förslag som som gagnar invånarna men inte nödvändigtvis ökar kommunens utgifter. Svarsmängden tycker han är helt bra.

Man kan alltså se enkäten som en temperaturmätare, ligger kommunen på plus eller minus och duger servicenivån?

- Det passar bra med en enkät nu när vi gör en översyn av kommunen, säger Ollikainen.

Nästa vecka betygsätts Vörå då resultatet av enkäten gås igenom.