Hoppa till huvudinnehåll

Schweiziska matartåg får vara högst en minut försenade

Tågpassagerare i Zürich
Tågpassagerare i Zürich Tågpassagerare i Zürich Bild: Johnny Sjäblom/Yle zürich

Har du fått nog av försenade tåg? Då borde du sätta dig på ett tåg i Schweiz. I de flesta utredningar klassas landets järnvägstrafik som den i särklass bästa i Europa. En ny form av nolltolerans ska dessutom se till att tågen blir ännu mer punktliga än tidigare.

Stationen i Zürich är rymlig och öppen. Den stora sidohallen, som är reserverad för grönsaksmarknaden och andra evenemang står tom och ger på sätt mer plats åt passagerarna och den vanliga morgonrusningen. Jag styr mina steg mot spår femton.

Vy från lokförarens fönster i ett schweiziskt tåg
Vy från lokförarens fönster i ett schweiziskt tåg Bild: Johnny Sjäblom/Yle Schweiz,järnvägstrafik i schweiz

Klockan är 9.03. Jag har stigit in framme hos lokföraren i Intercitytåg nummer 514. På minuten startar vi vår nästan tre timmar långa färd från Zürich till flygplatsen i Genève. En sträcka som trafikeras varje halvtimme.
Punktlighet och pålitlighet, det vill de schweiziska statsjärnvägarna SBB-CFF-FFS gärna stå för.

– Punktligheten är något som vi inom bolaget är mycket stolta över. Det hör lite till här i Schweiz att man är punktlig, säger Peter Aeschlimann som har jobbat som lokförare i över trettio år.

Peter Aeschlimann lokförare på schweiziska järnvägarna
Peter Aeschlimann Peter Aeschlimann lokförare på schweiziska järnvägarna Bild: Johnny Sjäblom/Yle schweiziska järnvägarna,lokförare,Schweiz,järnvägstrafik

Järnvägsnätet i flitig användning

Lokaltåg, fjärrtåg, långa godståg. På vår färd mot sydväst, slås man av mängden mötande trafik.

De schweiziska statsjärnvägarna transporterar varje dag över en miljon passagerare och järnvägsnätet är i hård användning. Det betyder förstås att det också i Schweiz då och då kommer till förseningar.

– Det finns förstås flera orsaker till att också vi kan vara försenade. Ofta hänger det ihop med vädret, eller så får man inte ihop den personal som behövs för stunden, säger lokföraren Aeschlimann.

I vissa fall kan man ändå i Schweiz bjuda på extra service. I grannlandet Tyskland visar Deutsche Bahn upp betydligt sämre punktlighetsstatistik än SBB i Schweiz.

Om och när ett tyskt tåg på väg till en schweizisk stad är rejält försenat, brukar SBB sätta in extra tåg på den innerschweiziska delen av sträckan så att åtminstone de passagerarna inte blir försenade.

Finland - Schweiz

I Finland är vanligtvis mellan 80 och 90 procent av fjärrtågen punktligt framme. Det vill säga tågen är inte mer än fem minuter försenade. Trafikverkets statistik visar vidare att förseningarna inte hänger ihop med någon viss årstid.

Även om huvudstadsregionens lokaltrafik visar upp bättre punktlighet är siffrorna ur schweizisk synvinkel snudd på katastrofala.

I Schweiz mäter statsjärnvägarna sina förseningar striktare och på ett annat sätt än i Finland. Här utgår man från den enskilde passageraren och när han eller hon är framme på destinationsorten.

Schweiziskt tåg
Schweiziskt tåg Bild: Johnny Sjäblom/Yle schweiz,tåg

Om förseningen är högst tre minuter anses passageraren ha varit framme i tid. År 2014 var på så sätt 87,7 procent av statsjärnvägarnas passagerare framme i tid. Inom bolaget hade man satt upp 89 procent som mål.

Omsätter man den i Finland använda modellen, det vill säga högst fem minuter försening per tåg, får man för Schweiz del fram resultatet att ungefär 97 procent av alla passagerartåg är framme i tid.

– Allt börjar med välplanerade tidtabeller. Sen hänger förstås mycket också på att man håller tåg och räls i gott skick. Bara på så sätt är det möjligt att trafikera punktligt och säkert, säger Oli Dischoe presstalesman vid SBB i Zürich.

Oli Dischoe presstalesman vid SBB i Zürich.
Oli Dischoe Oli Dischoe presstalesman vid SBB i Zürich. Bild: Johnny Sjäblom/Yle sbb,Schweiz

Och så hänger förstås en hel del på pengar. I Schweiz tycks pengar och kvalitet gå hand i hand, medan man i Finland samtidigt kan glädjas över att man får valuta för pengarna, åtminstone enligt den utredning som har gjorts av Boston Consulting Group kring tågtrafiken i Europa.

Nolltolerans gällande förseningar

För att de schweiziska tågen ska bli ännu mer punktliga kör man nu på vissa sträckor med så kallad nolltolerans. Det här betyder att tåg som trafikerar mellan Zürich, Basel och Bern inte väntar på försenade matartåg.

Passagerare väntar på tåg i Schweiz
Passagerare väntar på tåg i Schweiz Bild: Johnny Sjäblom/Yle sbb-cff-ffs,Schweiz,Passagerare

– Vi har gått in för att fjärrtågen väntar på försenade tåg i högst en minut. Det har visat sig att en kortare väntetid ger större stabilitet i hela nätet. Stannar ett tåg för att vänta på ett fåtal försenade passagerare leder det här oftast till en sorts kedjereaktion och förseningar också på annat håll, säger Dischoe.

– Missar en passagerare till exempel sin anslutning till Zürich, så kommer nästa tåg redan om en halvtimme.

Samtidigt som de här åtgärderna alltså är tänkta att förbättra punktligheten ytterligare, får de ändå en del kritik bland passagerarna.

– Vi tycker nog att tågen kunde stå och vänta lite längre. Två till tre minuter borde nog vara möjligt, säger Kurt Schreiber som basar för passagerarnas intresseorganisation Pro Bahn Schweiz.

Kurt Schreiber vid tågpassagerarnas intresseorganisation i Schweiz
Kurt Schreiber Kurt Schreiber vid tågpassagerarnas intresseorganisation i Schweiz Bild: Johnny Sjäblom/Yle pro bahn schweiz

– Det är klart att det nya systemet drabbar en relativt liten del av passagerarna, men samtidigt kommer de nu att ibland tvingas leva med större förseningar. I stället för att komma fram några minuter för sent kan man nu vara en halvtimme försenad, säger Schreiber.

Lite att klaga över

Samtidigt är Kurt Schreiber ändå snabb med att poängtera att problemen i Schweiz är relativt få. Från Pro Bahns sida vill man ändå se till att det inte kommer till försämringar i statsjärnvägarnas och de många privata bolagens service.

– Vi klagar förstås på en mycket hög nivå. Kollektivtrafiken i Schweiz fungerar på alla sätt mycket bra. Vissa småsaker kan ändå bli bättre, som till exempel komforten i första klass.

Klockan har blivit 9.58. Jag står på perrongen i staden Solothurn och IC-tågets färd går punktligt vidare mot Genève.

Vid SBB är man van med att schweizarna och Pro Bahn ställer höga krav på sina järnvägsbolag. Man tror sig också veta varför.

– Jag tror att det hänger ihop med att schweizarna bara älskar att ha det precist och punktligt. Man ser det som en kvalitetsstämpel för landet och järnvägarna, säger Oli Dischoe.