Hoppa till huvudinnehåll

Trötta föräldrar får kamratstöd i Borgå

Händer
Händer Bild: Creative Commons / Dami Wurtz händer

Föräldrar som upplever att vardagen kräver mer än vad de orkar ska få stöd av varandra via en stödgrupp.

En kamratstödsgrupp med namnet "Kraft i vardagen" bildas på familjerådgivningen i Borgå i april.

Gruppen är avsedd för blivande föräldrar och föräldrar till barn i rådgivningsålder som upplever trötthet, depression eller en känsla av att vardagen kräver mer än krafterna räcker till.

Gruppen utvecklar mentalt välbefinnande genom sessioner och hemövningar. Deltagarna lär sig egenvårdsmetoder som hjälper vid vardagens utmaningar.

Som handledare fungerar hälsovårdare vid rådgivningen i Borgå. Hälsovårdarna har fått utbildning i handledning av grupper.