Hoppa till huvudinnehåll

Rekordmånga vargar döda

Död varg -
Förutom de vargar som fälls med tillstånd dör ett okänt antal vargar som följd av tjuvjakt. Död varg - Bild: Yle/Pertti Huotari varg,död varg,Vargjakt

Under ett drygt halvår har 75 vargar dött i Finland trots att vargen är fridlyst. Det är cirka en tredjedel av landets vargar.

I Finland har man nu i två års tid kunnat jaga varg i stamvårdande syfte, och utöver jakten beviljar myndigheterna tillstånd att skjuta enskilda skadegörande vargar.

Viltcentralerna beviljade i år hela 46 dispenser för vargjakten, och 43 vargar sköts.

Många naturskyddsföreningar motsätter sig vargjakt och har överklagat dispenserna. Flitigast var naturskyddsförbundet Luonnonsuojeluliitto Tapiola, som grundade regionala föreningar för att kunna överklaga varenda dispens för vargjakt i hela landet.

– Vargen är utrotningshotad i Finland, och vargstammen tål inte så här omfattande jakt, säger Sari Kantinkoski, sekreterare för naturskyddsförbundet Tapiola.

Kantinkoski befarar att myndigheterna satsar så mycket på den stamvårdande jakten att de försummar andra sätt att förebygga vargskador, som att skrämma bort vargar från boskap och gårdar.

Vargjägarna i Virmo hade problem med snön som smälte bort i februari.
Vargjägarna i Virmo fick problem när snön smälte i februari, men fällde slutligen två vargar. Vargjägarna i Virmo hade problem med snön som smälte bort i februari. Bild: Yle/Henrik Leppälä Vargjakt,varg

Många nya ungar i fjol

Enligt en färsk utvärdering finns det nu 200-235 vargar i Finland. Finlands viltcentral har räknat de vargar som har dött mellan 1.8 2015 och 29.2 2016.

Utöver de 43 vargar som fälldes i vinterns jakt har myndigheterna gett lov att skjuta 25 vargar som åstadkommit skada.

Fyra vargar har dött i trafiken och två har hittats döda - och en varg sköts i så kallat nödtillstånd, av en hundägare vars hund blev anfallen av varg.

Ilpo Kojola är forskningsprofessor vid Naturresursinstitutet.

– Minst 75 vargar har dött sedan 1.8 2015. Dessutom kan vargar ha fällts i tjuvjakt, säger Kojola.

Vargstammen har vuxit 12 procent sedan ett år tillbaka, räknat från läget efter vargjakten 2015.

– Det föds nya ungar varje år, och fjolåret har tydligen varit ett gott år, säger Kojola.

Bekymmersammare är att jägarna i årets vargjakt fällde många vuxna djur som kan föröka sig, och flera alfahonor som håller ihop flocken. Det kan minska på antalet ungar som föds i år.

Vargen är utrotningshotad i Finland enligt kriterier som Internationella naturvårdsunionen IUCN har fastställt.

– Globalt sett är vargen ingalunda utrotningshotad. I Ryssland finns 50 000 vargar och en del kommer över gränsen till Finland, säger Kojola.

Vargarna i sydvästra Finland syns mera än vargarna i öster, säger vargforskare Ilpo Kojola.
Vargen är utrotningshotad i Finland men inte globalt sett, säger Ilpo Kojola. Vargarna i sydvästra Finland syns mera än vargarna i öster, säger vargforskare Ilpo Kojola. Bild: Yle naturresursinstitutet,forskare

Är jakten laglig eller inte?

Naturskyddaren Sari Kantinkoski anser att förordningen om vargjakt strider mot EU:s direktiv som fridlyser vargen. Det samma anser också riksdagsledamöterna Pertti Salolainen (saml.) och Satu Hassi (de gröna) som har ställt skriftliga spörsmål om den stamvårdande vargjakten.

Sami Niemi är konsultativ tjänsteman på Jord- och skogsbruksministeriet. Han avfärdar kritiken.

– I fjol prövade förvaltningsdomstolarna alla besvär mot dispenserna för vargjakt, och de dispenserna konstaterades vara fullt lagenliga, säger Niemi.

EU-direktivet möjliggör stamvårdande jakt under vissa förutsättningar, bland annat för att få till stånd ökad social acceptans för ett djur. När nu Finland i två års tid har genomfört försöket med vargjakt är det dags för utvärdering. Sedan får EU ta ställning till om jakten kan fortsätta eller inte, säger Niemi.

Vargjakten är fullt laglig, säger Sami Niemi på jord- och skogsbruksministeriet.
Vargjakten är fullt laglig, säger Sami Niemi på jord- och skogsbruksministeriet. Vargjakten är fullt laglig, säger Sami Niemi på jord- och skogsbruksministeriet. Bild: Yle/Henrik Leppälä konsultativ tjänsteman,varg,jakt,Vargjakt

"Strikt linje var misslyckad"

Innan den stamvårdande jakten tilläts i Finland var vargen i flera år strikt skyddad, och bara enstaka skadegörande vargar fick skjutas. Det här var en misslyckad politik, anser Sami Niemi i dag. Vargstammen minskade samtidigt som människor i bygderna fick allt svårare att tåla vargarna.

Niemi får medhåll av Jörgen Hermansson, jaktchef vid Viltcentralen i Egentliga Finland.

– Den strikta linjen resulterade i tjuvjakt åtminstone på vissa områden. Folk var väldigt missnöjda, säger Hermansson.

Naturskyddaren Kantinkoski ser annorlunda på saken.

– Det var just under den här tiden av strikt skydd som vargstammen började växa i Finland. Eventuellt kan tjuvjakten på varg i Perho ha bidragit. Efter att tjuvjägarna dömts blev övervakningen striktare, säger Kantinkoski.

Sari Kantinkoski påminner om att vargen är utrotningshotad.
Sari Kantinkoski anser att vargjakt är mot lagen. Sari Kantinkoski påminner om att vargen är utrotningshotad. Bild: Yle/Henrik Leppälä varg,naturskydd,Vargjakt,sari kantinkoski

Forskningsprofessor Ilpo Kojola säger att det är för tidigt att bedöma om den stamvårdande jakten har minskat på tjuvjakten som myndigheterna hoppats.

– Det kan vi avgöra först nästa vinter, säger Kojola.

"Vargstammen växer bra"

Marko Setälä var jaktledare för vargjägarna i Virmo och Nousis i år. Han är nöjd med den stamvårdande jakten, som han anser gör vargarna skyggare.

– Vargstammen växer och mår utmärkt. Vi räknade ut att den första alfahonan som bosatte sig i Egentliga Finland har fått 40 ungar, hon har bidragit till att uppfylla södra Finland med vargar, säger Setälä.

Men Jörgen Hermansson på Viltcentralen i Egentliga Finland tror inte att Setälä har räknat rätt. Han säger att det är biologiskt omöjligt att en och samma varghona får 40 ungar.

Setälä är rovdjurskontaktperson i Virmo och berättar om att byborna allt oftare kontaktar honom när de har iakttagit varg eller hittat vargspår. Många barnfamiljerna i Virmo är rädda för vargar och har krävt speciella "vargskjutsar" för skolbarnen.

Andelen vargar som bor i sydvästra Finland har vuxit, visar Naturresursinstitutets nya beräkning. Tidigare har omkring 10 procent av vargarna i landet bott i sydväst, nu har andelen vuxit till 13-15 procent.

Marko Setälä var jaktledare för vargjakten i Virmotrakten.
Vargstammen mår utmärkt, säger jaktledare Marko Setälä i Virmo. Marko Setälä var jaktledare för vargjakten i Virmotrakten. Bild: Yle/Henrik Leppälä jakt,Vargjakt,varg

Räknar myndigheterna fel?

Många vi möter i vargtrakterna misstänker att myndigheterna på Naturresursinstitutet räknar vargarna i underkant, att de i själva verket är flera. Naturskyddarna å sin sida misstänker att vargarna är färre.

Forskarna har beräknat av antalet vargar dels genom att uppskatta rapporterade iakttagelser av varg, dels genom att samla in avföringsprov i skogarna och analysera dna i dem.

Tre hela vargflockar har försvunnit i Mellersta Finland det senaste året – ett tecken på tjuvjakt, anser miljövårdarna.

– Tjuvjakt går inte att bevisa, säger vargforskaren Kojola, men det är ett faktum att de här flockarna har försvunnit.

Spotlight: Vargen kommer sänds tisdag 22.3 klockan 20 i Yle Fem.

Läs också

Nyligen publicerat - Samhälle