Hoppa till huvudinnehåll

Bråttom att sanera Hangö hälsocentral

Skylt vid Hangö hälsostation.
Den dåliga inomhusluften måste åtgärdas. Skylt vid Hangö hälsostation. Bild: Yle/Minna Almark hälsostation,Hangö

Saneringen av Hangö hälsovårdscentral kan sätta igång inom kort.

Hangös direktion för intern service ska på måndag (21.3) på sitt möte ta ställning till ett förslag om att saneringen av hälsostationens lokaler ska påbörjas omedelbart.

Hälsocentralen har haft stora problem med inomhusluften. Problemen gäller främst ytterväggs- och golvkonstruktioner.

Olägenheter för användarna

Reparationsarbetet kan utföras i etapper så att man börjar med mottagningsrummen och därefter tar sig an polikliniklokalerna och till sist trädelen. Beslutet om trädelen ska ännu fattas.

En sanering kommer att medföra olägenheter för användarna men problemen anses så stora att de måste lösas snarast möjligt.

I årets investeringsbudget finns reserverat en halv miljon euro för saneringsarbetet.

Vissa lokaler måste vara klara redan i månadsskiftet augusti-september vilket innebär att tidtabellen är mycket stram.

Läs också