Hoppa till huvudinnehåll

Ett tredje förslag om skolnätsreformen - Cygnaeus vill behålla status quo

En del av en byggnad
Direktionen för Cygnaeus lågstadieskola kommer med ett tredje förslag till skolnätsreform. En del av en byggnad Bild: Yle / Catariina Salo cygnaeus

Ytterligare ett förslag till skolnätsreform i södra Helsingfors har offentliggjorts.

Utbildningsnämndens svenska sektion har bett Cygnaeus direktion om ett utlåtande av de två befintliga förslagen för skolnätsreformen.

I sitt utlåtande meddelar direktionen att förslag ett bör förkastas, att förslag två är bättre än det första - men bör också förkastas. Därför vill man komma med ytterligare ett tredje förslag till reformen.

I direktionens förslag ska upptagningsområdet för södra distriktet, och inom distriktet, kvarstå oförändrat.

  • Kronohagen och Cygnaeus kvarstår som skolor med årskurs 1-6, men som enheter med gemensam administration. Årskurserna fem och sex från Cygnaeus och Kronohagen placeras i Norsen, men är ändå underställda sina tidigare rektorer.
  • Förskolegrupper ska inhysas i både Cygnaeus och Kronohagens skolbyggnader, då skulle husen alltså ha årskurserna 0-4.
  • Minerva ska stå kvar som tidigare.
  • Busholmsskolan löskopplas från förslaget.

Svensk skola på Busholmen om underlag finns

Cygnaeus direktion föreslår att den svenskspråkiga skolans varande på Busholmen ska kopplas bort från förslaget och avgöras skilt.

Om befolkningsunderlaget på Busholmen räcker till ska en svenskspråkig enhet inrättas i det planerade skolhuset. Skolan skulle växa i enlighet med elevunderlaget.

Därtill skulle man utreda hur den svenskspråkiga skolan utrymmen på Busholmen effektivt kunde utnyttjas i övergångsskedet.

Enligt utlåtandet står alla Cygnaeus lärare bakom förslaget. Direktionens ordförande vill inte kommentera, utan låta utlåtandet tala för sig själv.

Vad är det som pågår?

För tillfället ligger två förslag om skolnätsreform i södra Helsingfors ute till påseende.

Förslag ett

Grundskolan Norsen och Kronohagens lågstadieskola slås samman till en enhetlig grundskola med förskola och årskurserna 1–9 och verksamhet i nuvarande skolhus.
En ny skola med förskola och årskurserna 1–6 (ca 200 platser) inrättas på Busholmen.
Minervaskolan kvarstår som självständig skola med förskola och årskurserna 1–6.
Drumsö lågstadieskola kvarstår som självständig skola med förskola och årskurserna 1–6. Brändö lågstadieskola kvarstår som självständig skola med förskola och årskurserna 1–6, men skolan och dess upptagningsområde överförs till östra området.
Cygnaeus lågstadieskola läggs ned och dess fastighet överlåts för annat bruk.

Förslag två

Grundskolan Norsen, Cygnaeus lågstadieskola och Kronohagens lågstadieskola slås samman till en enhetlig grundskola med förskola och årskurserna 1–9 och verksamhet i nuvarande skolhus.
Minervaskolan kvarstår som självständig skola med förskola och årskurserna 1–6.
Drumsö lågstadieskola kvarstår som självständig skola med förskola och årskurserna 1–6.
Brändö lågstadieskola kvarstår som självständig skola med förskola och årskurserna 1–6.
Man arbetar för att få en ny svensk skola på Busholmen med förskola och årskurserna 1–6 (ca 200 platser), så att staden kunde få till stånd en s.k. Nordisk skola där den svenska skolan skulle administreras under den svenska linjen på utbildningsverket.

Förändringarna skulle genomföras hösten 2017.

Läs också

Nyligen publicerat - Huvudstadsregionen