Hoppa till huvudinnehåll

Finlands Bank: Världsekonomin växer långsamt

Flera containerterminaler i hamnen i Piraeus i Grekland har sålts till det kinesiska företaget Cosco.
Flera containerterminaler i hamnen i Piraeus i Grekland har sålts till det kinesiska företaget Cosco. Bild: ORESTIS PANAGIOTOU / EPA containerterminaler

Finlands Bank tror att världsekonomin inte kommer att återhämta sig kraftigt under de närmaste åren. I en prognos konstaterar banken att tillväxttakten i världsekonomin under fjolåret var den långsammaste sedan finanskrisåret 2009.

I början av 2000-talet trodde man att de så kallade Brics-länderna – Brasilien, Ryssland, Indien, Kina och Sydafrika – skulle stå för stor tillväxt men av dem är det bara utsikterna för Indien som inte har försvagats. Både Ryssland och Brasilien har drivits in i djup recession.

En orsak till den svaga utvecklingen i tillväxtekonomierna är den betydande nedgången i oljepriset.

Tillväxtutsikterna för världsekonomin visar inga tecken på kraftig återhämtning under de närmaste åren. I Finlands Banks prognoser förväntas den globala ekonomiska tillväxten 2016 stanna på 2,8 procent, för att öka till 3,2 procent under 2017-2018.

Ekonomin i USA väntas växa med drygt två procent de närmaste åren. Tillväxten är beroende av den privata konsumtionen som backas upp av den goda sysselsättningsutvecklingen, skriver Finlands Bank.

I EU22-området (euroländerna, Storbritannien, Sverige och Danmark) stöds tillväxten av det låga oljepriset och räntepolitiken. Räntorna är rekordlåga i euroområdet.

I Kina fortsatte den snabba tillväxten att mattas av under 2015, men utvecklingsutsikterna på lång sikt är mer eller mindre oförändrade, anser Finlands Bank. Tillväxtprognosen för de närmaste åren ligger på fem till sex procent.

Tillväxten i världshandeln har i nästan tio år varit långsammare än tidigare. Trenden beror bland annat på den vikande interna handeln inom EU, inbromsningen i Kina och det låga priset på råvaror.

Enligt Finlands Bank ökar världshandeln inte längre i samma takt som tidigare i förhållande till den globala ekonomiska tillväxten, bland annat för att industrivarornas andel av världshandeln minskar samtidigt som den allra snabbaste tillväxten i Kina och i Central- och Östeuropa har passerats.