Hoppa till huvudinnehåll

Fler elever ska samsas om samma rum i Borgå

Kvarnbackens skola
Kvarnbackens skola är inte byggd för öppna inlärningsmiljöer. Kvarnbackens skola Bild: Yle/Madeleine Boström kvaba

I de nya skolor som byggs i Borgå ska eleverna flytta från klassrum till klassrum. Också de gamla skolorna skulle kunna prova på att slopa hemklasserna.

Det krävs mer än att stänga gamla skolor och bygga nya för att spara tillräckligt. Målet är att minska på skolfastigheternas yta med 10 procent.

- Om vi ska nå det måste vi tänka nytt, säger Rikard Lindström, svenskspråkig utbildningsdirektör i Borgå.

Slopa hemklasserna

Ett alternativ är att slopa de så kallade hemklasserna i en del skolor och satsa på så kallade öppna inlärningsmiljöer, det vill säga större rum som kan användas på olika sätt.

- De är lätta att planera i nya hus men en utmaning i de skolor vi har i dag, säger Lindström. Tänk bara på Kvarnbackens skola med klassrum och korridorer.

I nya Tolkis skola och Vårberga skola planeras just öppna miljöer och ambulerande elever. Endast de två yngsta årskullarna ska ha hemklasser som en trygg punkt i en ny tillvaro.

I högstadierna och i Borgå gymnasium byter eleverna redan i dagens läge klassrum enligt skolämne.

Gamla skolor, nya metoder

Skolorna i Borgå används inte så effektivt som de skulle kunna. Många klassrum står tomma under en del av dagen.

Rikard Lindström anser personligen att man skulle kunna utreda om även de skolor som finns i dag kan modernisera sin verksamhet. Det är ändå en fråga som hela bildningsteamet måste ta ställning till.

Lindström förutspår inte stora förändringar i de nuvarande skolornas sätt att jobba inom den närmsta framtiden.

För nya metoder krävs att skolans personal, pedagogerna, är med på noterna.

- Jag tycker det är en bra idé om skolans personal är ivrig på att pröva på något nytt. För att höja användningsgraden måste hela undervisningen ändras.

Läs också