Hoppa till huvudinnehåll

Helsingfors barnskydd reagerar på kritik

Streckgubbar illustrerar familjevåld.
Streckgubbar illustrerar familjevåld. Bild: Yle våld i familjen

Situationen inom barnskyddet är bedrövlig och det finns oro över nya allvarliga barnskyddsbrott, uppger fyra anonyma källor för FNB. Socialmyndigheterna svarar att man tar oron på allvar.

Eftersom ansvaret över fallet Vilja Eerika för snart fyra år sedan föll på enskilda socialarbetare undviker en del av dem nu de svåraste fallen, skriver FNB. Vissa yttrar det här till och med framför klienten.

Det finns en oro över att man inte ingriper ens i uppenbara fall och att verksamheten bryter mot lagen. Till exempel kontaktas inte familjer tillräckligt snabbt.

Problemen anses bero på bristfälliga resurser och kommunikation, och arbetskulturen överlag. Ingen av de intervjuade vill tala öppet eftersom kollegor som har gjort så har blivit hotade.

Myndigheterna svarar

Socialmyndigheterna reagerade på kritiken på måndag morgon och försäkrade att oron tas på allvar.

- De intervjuade är oroade över barnen. Vi ser det som ett allvarligt budskap. Vår uppgift är att trygga barnens säkerhet och välmående och personalens förutsättningar att göra sitt jobb, kommenterar Saila Nummikoski, direktör för barnskyddet.

Barnskyddet skriver att man har strävat efter att hålla antalet klienter per socialarbetare på en rimlig nivå. I början av år 2016 är medeltalet 40 klienter per anställd.

Myndigheten arbetar också med att förnya sina tillvägagångssätt och förbättra samarbetet.

I FNB:s intervju sade Nummikoski att hon inte känner igen problemen och bestred uppgifter om att personal har hotats.

Cirka 15 000 anmälningar gjordes till barnskyddet i Helsingfors i fjol. Av fallen togs 28 procent till behandling.

Barnskyddet har kring 1 000 anställda och enligt fjolårets statistik hade en socialarbetare i medeltal 58 barn att ta hand om.