Hoppa till huvudinnehåll

Missnöjda invånare i Raseborg

Stängd biljettlucka vid Karis järnvägsstation.
Invånarna i Raseborg var inte särskilt nöjda med service som erbjöds - eller inte erbjöds - år 2015. Stängd biljettlucka vid Karis järnvägsstation. Bild: Yle/ Helena Rosenblad stängd biljettförsäljning,Raseborg

Raseborgarna hörde ifjol till Finlands mest missnöjda med servicen i sin hemkommun. Invånarna hade ändå blivit en aning nöjdare jämfört med året innan då det var ännu sämre ställt.

6 500 finländare intervjuades om hur nöjda de var med den servicen år 2015, vilka förväntningar de hade på den och hur väl de uppfyllts.

De två mest missnöjda invånarna fanns i Raseborg och Kouvola. Kouvola var sist i jämförelsen, Raseborg näst sist.

Raseborg hade ändå karpat upp sig och stigit ett pinnhål från fjolårets sista plats.

Lojo nådde knappt upp till medelnivån.

Från Ingå, Sjundeå och Hangö finns inga siffror att tillgå eftersom så få hade deltagit i undersökningen. Minst 25 svar per kommun krävdes för ett resultat.

Lojo nära medeltalet

Epsi Rating som gjorde undersökningen frågade också hur gärna man rekommenderade kommunen och hur nära en fiktiv, fullständig kommun man tycker att den egna hemkommunen är.

Undersökningen gjordes bland 18 till 79-åringar under tiden 25 augusti - 27 november 2015.

På basen av undersökningen sammanställdes ett så kallat belåtenhetsindex mellan 0 och 100, där 75 klassades som en god nivå.

Medeltalet var 68 poäng, en poäng mer än året innan. Lojo hade 67,6 poäng, Raseborg 59,5.

Nöjdaste invånarna i Lembois

Den kommun som hade de nöjdaste invånarna var en av Tammerfors grannkommuner, Lembois. Den hade 80,6 poäng och hade fått hela 9,1 poäng fler än året innan. Andra toppkommuner var Siilinjärvi, S:t Karins och Idensalmi.

På företaget Epsi Rating konstaterar vd Tarja Ilvonen att invånarna överlag är nöjdast på de platser som ligger i närheten av kommuner som utvecklas och där det finns bra service. Speciellt syns belåtenheten exempelvis runt Åbo och Tammerfors.