Hoppa till huvudinnehåll

Nu renas hela Kimitoöns avloppsvatten i Dalsbruk

Avloppsreningsverket i Dalsbruk.
Tack vare att Tyska holmens avloppsreningsverk förbättrats och förstorats så att det nu kan ta emot hela öns avloppsvatten halveras Kimitoöns utsläpp i Östersjön. Avloppsreningsverket i Dalsbruk. Bild: Yle/Monica Forssell avloppsreningsverk

Förra veckan stängde Lammala reningsverk i Västanfjärd och nu leds allt avloppsvatten på Kimitoön till reningsverket på Tyska holmen i Dalsbruk.

Reningsverket i Kimito stängdes redan i fjol höstas och i dag invigdes ett renoverat och förstorat reningsverk i Dalsbruk.

Roger Hakalax, Stefan Wallin, Jyrki Lammila och Daniel Wilson klipper av bandet till renoverade reningsverket i Dalsbruk.
Festlig invigning av förstorade och renoverade reningsverket på Tyska holmen i Dalsbruk. På bilden Roger Hakalax, VD för Kimitoöns vatten, riksdagsman Stefan Wallin (Sfp), Jyrki Lammila från Närings-, trafik- och miljöcentralen samt Daniel Wilson, ordförande för vattenverkets direktion. Roger Hakalax, Stefan Wallin, Jyrki Lammila och Daniel Wilson klipper av bandet till renoverade reningsverket i Dalsbruk. Bild: Yle/Monica Forssell roger hakalax,Stefan Wallin

Arbetet med att dels centralisera avloppsreningen på ön och dels trygga tillgången på grundvatten har pågått i tio år.

Det har funnits ett hårt motstånd mot att koncentrera avloppsreningen till ön och under de senaste åren har debatten om hur kommunen ska sköta sin avloppsrening varit turbulent.

Falkofjärden i dimma.
De som bor i närheten av Falköfjärden sörjer att det renade avloppsvattnet rinner ut i fjärden. Falkofjärden i dimma. Bild: Yle/Monica Forssell falköfjärden

- Det har varit en mångfasetterad och utmanade process sammanfattar VD för Kimitoöns vatten, Roger Hakalax.

Kimitoön har nu sitt på det torra många år framöver

Renoveringen och förstoringen av Tyska holmens reningsverk samt byggandet av vattenlinjerna till Dalsbruk har kostat cirka fem miljoner euro.

Under de senaste åren har man dessutom satsat flera miljoner euro på att bygga om Kårkulla vattenverk i Kimito, bygga ett nytt grundvattenverk i Nordanå, ta över grundvattentäkten i Skinnarvik, bygga en vattenlinje till Nordanå, börja rena Skinnarvikvattnet i Nordanå och bygga ihop vattennätverket på Kimitoön.

Åtgärderna har varit omfattande men betyder att Kimitoöborna nu kan pusta ut.

Invigning av förbättrade och förstorade avloppsreningsverket i Dalsbruk.
Invigning av förbättrade och förstorade avloppsreningsverket i Dalsbruk. Bild: Yle/Monica Forssell avloppsreningsverk

- Vi har gjort det för att trygga våra kunders tillgång till grundvatten. Vi har kunnat övergå från köpt vatten och rening av ytvatten till grundvatten och nu renar vi avloppsvattnet enligt dagens och till och med morgondagens lagstiftning, sammanfattar Roger Hakalax.

Östersjön tackar

Tack vare att man nu stängt två reningsverk, varav åtminstone det ena fungerade mycket dåligt, och effektiverat det tredje klarar Kimitoön av att halvera hela kommunens utsläpp i Östersjön totalt.

- Kimitoön har tagit sitt ansvar. Processen har varit lång och det har gått åt många arbetstimmar men det har det varit värt, sammanfattade riksdagsman Stefan Wallin (Sfp) som deltog i invigningen av det nyrenoverade reningsverket i Dalsbruk.

En bild på ett blått hav, kobbar och skär och blå himmel.
En bild på ett blått hav, kobbar och skär och blå himmel. Bild: Yle/ Erkki Suonio öar

De som motsatt sig att Kimitoöns avloppsrening koncentreras till Dalsbruk har varit oroliga för den ökade belastningen på Falköfjärden, där det renade avloppsvattnet rinner ut. Tack vare att Tyska holmens reningsverk i dag är ännu effektivare än tidigare är det ändå möjligt att belastningen på Falköfjärden blir mycket mindre än befarat.

- Det finns en möjlighet att den punktbelastningen inte blir nämnvärt större än vad den varit tidigare. Så mycket effektivare är den nya anläggningen. Men det får de närmaste årens provresultat utvisa, säger Hakalax.

”Känns bra att komma i mål”

Roger Hakalax kommer snart att övergå till nya arbetsuppgifter då han lämnar kommunen och tar över som produktionschef vid Kasnäs fiskförädlingsfabrik. Sin sista arbetsdag vid Kimitoöns kommun gör Hakalax på torsdag.

Att avsluta kapitlet gällande Kimitoöns avloppsvattenrening så här, känns bra.

- Det är en investering och ett projekt som pågått i tio år, så nog känns det bra att komma i mål. En viktig milstolpe.

Läs också

Nyligen publicerat - Åboland