Hoppa till huvudinnehåll

Risker med kvicksilver i amalgam

Tandläkarbesök.
Arkivbild Tandläkarbesök. Bild: YLE/Rolf Granqvist tandläkarbrist

En tipsare har varit i kontakt med Yle gällande problem med amalgamplomber. Tipsaren är orolig för kvicksilvret i plomberna och påpekar att det finns förbud i andra nordiska länder.

Första koll 21.3: Som tipsaren påpekar har tandamalgam, det vill säga tandreparationer med en metallblandning som innehåller kvicksilver, förbjudits i flera nordiska länder.

I Sverige trädde förbjudet i kraft 2009 men det finns också ett undantag. Fram till slutet av 2016 får amalgam användas ”om det finns särskilda medicinska skäl och tandläkaren bedömer att andra behandlingsmetoder inte ger ett tillräckligt bra resultat”.

Förbudet är en del av ett större paket där miljöfarliga ämnen fasas ut i Sverige.

I Finland kom nyligen riksdagsledamöterna Eva Biaudet (SFP) och Satu Hassi (De Gröna) med ett skriftligt spörsmål om amalgam. I spörsmålet frågar de vad regeringen har ”tänkt vidta för åtgärder för att förbjuda användningen av amalgam som tandvårdsmaterial i Finland?”

Familje- och omsorgsminister Juha Rehulas svar ger en beskrivning av nuläget. Bland annat tar svaret fasta på följande:

  • Redan 1993 kom en rekommendation om att undvika nya amalgamfyllningar
  • År 2012 utfördes under tre procent av tandfyllningarna med amalgam
  • Social- och hälsovårdsministeriet anser att man märkbart minskat exponeringen för amalgam men att åtgärderna kommer fortsätta

Också på EU-nivå har amalgamfrågan varit uppe. EU-kommissionens vetenskapliga kommitté för utvärdering av hälsorisker kom i somras med en ny rapport (på engelska).

I rapporten konstateras att det finns forskning som tyder på samband mellan amalgam och neurologiska samt psykiatriska sjukdomar. Bevisen i den här forskningen anses ändå vara svaga.

Rapporten efterlyser mera forskning, speciellt gällande möjliga risker för neurotoxicitet från kvicksilvret i amalgam men också gällande riskerna med alternativa material för reparation av tänder.

Tips-id: 28303

Tipsa Spotlight

Detta är ett offentligt tips som har skickats in till Spotlight. Uppgifterna i tipset är inte bekräftade.

Vi redovisar öppet för hur vi jobbar. Här hittar du de tips vi håller på med som bäst:

Spotlights webbsida
Spotlights webbsida Bild: Yle tipsmaskinen,Spotlight,datajournalistik

Läs också

Nyligen publicerat - Samhälle